Profiteren van professionaliseren

 
••••••••••

Rick Ruys: Kwestie van risico's durven nemen

De vrijblijvendheid voorbij

Op het Koning Willem I College is professionalisering van docenten niet meer vrijblijvend. Het inzicht dat opleiding en scholing noodzakelijk is om als docent goed te blijven functioneren, is dan ook een van de belangrijkste resultaten van het HPBO-doorbraakproject ‘Werk maken van professionaliseren’.

Het was natuurlijk niet zo dat het Koning Willem I College helemaal niet investeerde in de professionalisering van docenten. ‘Maar’, zo stelt Josée Bours, directeur van de Academie voor Teaching & Learning: ‘We wilden af van de hoge mate van vrijblijvendheid. Daarnaast vonden we dat we bij de opleiding en scholing van ons docentenkorps een integrale benadering moesten kiezen. Daarom is dit nu gekoppeld aan zowel de organisatiedoelen, de teamdoelen als de doelen van een docent.’

‘Bij een positieve beoordeling kunnen docenten groeien naar een hogere schaal’

Het Koning Willem I College heeft er ook voor gekozen om professionalisering in te bedden in het HRM-beleid. ‘We hebben professionalisering gekoppeld aan de structuur van functioneren en beoordelen’, vertelt Bours. ‘Docenten kunnen doorgroeien naar een hogere schaal als ze een positieve boordeling krijgen over hun functioneren en voldoen aan de vereisten voor het onderhoud van kennis en vaardigheden. Ook moeten ze certifcaten behalen van intern verzorgde leergangen en/of vastgestelde masteropleidingen.’


Doorgroeien
Daarom heeft het Koning Willem I College een scholingsaanbod ontwikkeld met diverse leergangen en modules. ‘Elke docent die bij ons in dienst komt, heeft hierdoor mogelijkheden om door te groeien in kennis en ervaring.’ Belangrijk is volgens Bours dat de leergangen en modules een duaal karakter hebben. ‘De inhoud is sterk gericht op het vergroten van het handelingsrepertoire van de docent binnen het primaire proces. Daarnaast lopen onze docenten elke vier jaar stage in bedrijven of instellingen. Zo zorgen we ervoor dat ons professionaliseringsbeleid leidt tot innovatief onderwijs. Alle leergangen worden afgesloten met een examen en sluiten aan op educatieve masteropleidingen van Fontys Hogeschool en de Open Universiteit.’

Korte lijnen
De lijnen tussen de Academie voor Teaching & Learning en de HRM-afdeling zijn kort. ‘Dat moet ook wel’, stelt Bours. ‘Doordat professionaliseren is ingebed in de cyclus van functioneren en beoordelen kunnen we het ons niet veroorloven om fouten te maken. De certificering van de leergangen moet kloppen. En als iemand een vrijstelling krijgt, moet je dat goed vastleggen. Want als je dat niet doet, kan het zo zijn dat een medewerker niet de promotie krijgt waar hij recht op heeft. En dat mag natuurlijk niet gebeuren.’

Drie professionaliseringstips van Josée Bours

  1. Ga als docent uit van wat je wilt dat je leerlingen beter doen.
    ‘Vraag jezelf af: wat hebben leerlingen nodig? En wat betekent dat voor mijn eigen ontwikkeling?’

  2. Koppel professionalisering aan team- en organisatiedoelen.
    ‘Er is bij ons heel veel mogelijk op opleidings- en professionaliseringsgebied, maar er moet wel een lijn inzitten. Het is mooi als de ontwikkelingsvraag gekoppeld is aan wat een team nodig heeft.’

  3. Professionalisering draait niet alleen om disciplinekennis.
    ‘De grote diversiteit aan studenten, de grote verscheidenheid aan opleidingen en de drievoudige kwalificeringsopdracht stellen hoge eisen aan het leraarschap in het mbo. Met alleen het bijspijkeren van je disciplinekennis red je het niet.’