Driedubbele innovatie voor professionals

 
••••••••••

 

 

Driedubbele innovatie voor professionals

In diverse beroepsgroepen geeft een beroepsregister duidelijkheid over de bevoegdheid van de professional. Voor leraren is registratie vanaf 2017 verplicht. Marjolein Held, voorzitter van de Beroepsvereniging Docenten MBO, heeft hierover een duidelijke visie en stipt nog een volgende ontwikkeling aan: een beroepscode.


De voorbereidingen voor het lerarenregister zijn in volle gang. Daarbij zijn leerkrachten zelf nauw betrokken. Zo was het wetsvoorstel voor het Lerarenregister in januari en februari van dit jaar opengesteld voor internetconsultatie. Ook de Beroepsvereniging voor mbo-docenten (BVMBO) liet zich horen. ‘Dit is een nieuwe stap voor onze beroepsgroep. Logisch dus dat we meebouwen’, vertelt voorzitter Marjolein Held. 

Beroepstrots

Held heeft duidelijk voor ogen hoe het register moet worden. ‘Voor ik het onderwijs inrolde, werkte ik in de zorg. Ik ben dus bekend met het BIG-register voor zorgverleners en weet dat je uit je registratie trots kunt halen. Je laat zien dat je jouw eervolle beroep beheerst. Voor het docentenvak kan dit dezelfde werking hebben: we laten als beroepsgroep zien dat lesgeven en doceren echt een vak is dat je voortdurend moet bijhouden.

Relevante technische innovaties moeten terugkomen in de lessen


‘Daarbij teken ik gelijk aan dat de term “Lerarenregister” te beperkt is’, vervolgt Held. ‘In het beroepsonderwijs geven ook instructeurs en praktijkopleiders les. Die weten als geen ander wat er speelt op de werkvloer en dragen met passie hun kennis en kunde over. Maar het zijn meestal geen leraren: de onderwijsbevoegdheid ontbreekt. Bekwaam zijn ze zeker en die bekwaamheid houden ze op peil. Zij verdienen daarom een plek in het onderwijsregister. Dan tonen we gelijk aan dat in een onderwijsteam verschillende taken en rollen zijn.’
 
Onderwijsregister

Aan de term ‘Lerarenregister’ kleeft nog een tweede nadeel. Held:‘Het impliceert dat je het vak leert en dan in het register komt. Maar de kwaliteit van je professionele handelen moet ook bewaakt worden. Je moet laten zien dat je vakbekwaam bent als het om pedagogisch/didactische vaardigheden gaat, maar ook dat je weet wat er speelt in de praktijk. Ontwikkelingen als 3D-printers en andere technologische innovaties moeten ook terugkomen in je lessen. Die dubbele innovatie wil ik graag terug zien in het onderwijsregister.’
 
Beroepscode

Ook bij een andere nieuwe bouwsteen om het docentenberoep te professionaliseren – het opstellen van een beroepscode –  is de BVMBO betrokken. ‘In april is de eerste werkbijeenkomst. Dat is het begin van een proces dat wellicht net zo belangrijk is als de uiteindelijke code. We gaan immers uitgebreid discussiëren over ons dagelijks handelen. Waarbij het dit keer gaat om ethische kwesties. We willen de principes en regels van ons beroep opstellen. Zodat je, bijvoorbeeld als een student radicaliseert, een handvat hebt om de juiste beslissing te nemen. Het is, net als bij het onderwijsregister, een mooie aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan over ons beroep. Dat draagt beslist bij aan onze professionalisering. Wellicht niet zo innovatief, maar wel zeer effectief.’


 
Je vindt de visie van BVMBO op het beroep van docenten mbo in ‘Met het oog op de toekomst’. Verder staat op www.registerleraar.nl de meest recente informatie over het register. 
Dé succesfactor bij het aanleren van nieuwe competenties is het direct en blijvend kunnen toepassen van kennis en vaardigheden. Rubens: ‘Het is, ook bij docenten, zaak om leren en werken te integreren. Kennis en gebruik van ICT moet gekoppeld zijn aan concrete leerdoelen, leerinhouden en leeractiviteiten. Het gebruik moet ingebed zijn binnen het onderwijs. Neem online groepsdiscussies, deze zijn nu vaak te vrijblijvend. Je moet daarom echt leren hoe je zo’n instrument doelgericht kunt inzetten. En weblogs kun je bijvoorbeeld prima inzetten voor reflectie. Maar het is onethisch om lerenden via blogs te laten reflecteren op hun persoonlijk functioneren.’
 
MOOC’s
De laatste tijd winnen MOOC’s aan populariteit. Deze massive open online courses kunnen effectief zijn om docenten digitaal bij te spijkeren, meent Rubens. ‘Grote kracht is dat ze laagdrempelig zijn. Je kunt op elk moment meedoen, naar behoefte onderdelen afnemen. Zelf heb ik onlangs een MOOC ontwikkeld over blended learning. Docenten moesten hierbij aan de slag met herontwerp van hun eigen cursus of opleiding. Ze konden het geleerde meteen in de praktijk toepassen. Dat werkt. Wat ik nog mooier vind: meerdere docenten hebben de tools die ze hebben leren kennen direct ingezet als innovatieve onderwijsvorm. Tools zoals Screencast-software, maar ook Student Response Systemen zoals Socrative.’