HRM als aanjager van professionalisering

Professionalisering Gelderse ROC’s

De afronding van het project Dynamische HRM in 2012 betekende gelukkig niet het eindstation. In het programma Professionalisering Gelderse ROC’s werken de HAN en Marant samen met zes Gelderse mbo-instellingen aan de verdere professionalisering van docenten.

Theo de Wit: ‘In het programma Professionalisering Gelderse ROC’s focussen we op verschillende doelgroepen. We zetten ons bijvoorbeeld in voor de professionalisering van instromers – mensen uit de praktijk of beginnende docenten. Zo proberen we het mbo in de lerarenopleiding van de HAN een goede plek te geven, onder meer door te zorgen voor goede stages en LIO-begeleiding. Ook voor zij-instromers proberen we een goede leerroute te ontwikkelen. Daarnaast komt de omgang met de leerling van nu aan bod, waarbij we ingaan op internetvaardigheden en innovatieve onderwijsconcepten, zoals blended Learning en inzet van MOOC’s.’
 

In goede banen leiden
‘Ook besteden we aandacht aan docenten die al langere tijd in het onderwijs werken en voorlopig nog niet met pensioen gaan. Voor deze groep heeft de faculteit Educatie van de HAN het iXperium opgezet, dat workshops, cursussen en trainingen aanbiedt om docenten te scholen in het gebruik van ict-toepassingen in de les. We proberen ook te bevorderen dat docenten van elkaar leren. Dat doen we door middel van uitwisselingen, peer reviews en door het lopen van stage bij elkaar én in het bedrijfsleven. HRM speelt ook bij het programma Professionalisering Gelderse ROC’s een belangrijke rol. Het behoort immers tot de taken van de HR-afdeling om onderwijsvernieuwingen en professionaliseringstrajecten in goede banen te leiden.’

 

 
••••••••••

De leraar terug naar school

De aanjager van professionalisering

De kwaliteit van het beroepsonderwijs hangt nauw samen met de kwaliteit van docenten en praktijkopleiders. Maar hoe kun je die kwaliteit versterken? En hoe veranker je dit in je organisatie? Volgens Theo de Wit, programmamanager Professionalisering Gelderse ROC's bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is het antwoord duidelijk: door HRM een grotere rol te geven bij professionalisering.

‘Onderwijsvernieuwingsprojecten, met focus op wat de leerling anders kan gaan doen, zijn vaak niet bestendig; ze beklijven niet. Dat is niet zo vreemd: deze projecten zijn vaak “geldgestuurd”. Is het geld op, dan houdt het project op. En dan is het afgelopen met de vernieuwing. Dat is natuurlijk heel jammer. Vandaar de vraag hoe je de professionalisering van docenten duurzaam op de agenda van mbo-instellingen kunt zetten. Het antwoord: door HRM een grotere rol te geven op dit vlak. Als je investeert in betere kwaliteit van docenten dan wordt uiteindelijk het onderwijs voor studenten beter.’

P&O cyclus
‘In het project Dynamisch HRM, een innovatiearrangement van Het Platform Beroepsonderwijs, hebben we hier een impuls aan gegeven. Tussen 2008 en 2012 hebben we onderzocht welke kwaliteiten en competenties de komende generatie leerkrachten in het beroepsonderwijs nodig heeft. Voor Nederlands bijvoorbeeld zouden docenten bij de ontwikkeling van lesmateriaal het beroep mee kunnen nemen. Ook gaat ict en leren een steeds belangrijkere rol spelen. In het project hebben we ook modellen en instrumenten ontwikkeld voor HRM. Daarnaast hebben we met hulp van competentieprofielen, rollen en portfolio’s een P&O-cyclus op poten gezet, die bijdraagt aan de professionalisering van docenten.’

Structureel
‘Het resultaat mag er zijn. Op de deelnemende scholen – onder meer ROC Nijmegen, het Rijn IJssel College en de Aeres-groep – heeft het project een belangrijke omslag tot stand gebracht bij de HR-afdelingen. Vóór het project hield HRM zich vooral bezig met het uitvoeren van de cao. Tegenwoordig maakt HRM vaker deel uit van het strategisch beleid van de instelling. Want om een bepaalde koers te varen – je strategie uit te zetten – heb je de HR-afdeling hard nodig. In de praktijk blijkt bovendien dat mbo-instellingen nu veel vaker functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren met hun docenten. Ook dat is een belangrijke opbrengst.’

Meer lezen?
Meer lezen? Wilt u meer informatie over het project Dynamisch HRM? Lees dan het boek dat Ruud Klarus, Saskia Weijzen e.a. hebben geschreven: Mensen maken beroepsonderwijs. HRM en onderwijskwaliteit in vmbo en mbo.