Niek van den Berg

 
••••••••••

Drie bijzondere Projecten

Drie bijzondere projecten 

Na anderhalf jaar kregen alle HPBO-innovatiearrangementen bezoek van een auditcommissie. Sinds 2010 zat Niek van den Berg in zo’n commissie en nam samen met twee collega-auditoren zo’n twintig audits af. Welke projecten zijn haar bijgebleven en wat was daarbij zo opvallend?

De rol van de auditcommissie bij de innovatiearrangementen was helder: halverwege een project werd de balans opgemaakt met de vijf sleutels voor succes als leidraad. ‘Voordat de audit plaatsvond, kreeg de commissie het projectplan, de tussenrapportage en eventueel aanvullend materiaal’, legt Van den Berg uit. ‘Op een passende manier – subtiel, waarderend, of soms juist confronterend – probeerden we vervolgens erachter te komen wat er precies gebeurde, wat de overwegingen achter keuzes in het project waren en of het project op koers lag. We spraken steeds met projectleiders, managementleden, docenten, vertegenwoordigers bedrijven, leerlingen en studenten.  Elk vanuit onze eigen achtergrond: bedrijfsleven, onderwijs of onderzoek.’

‘Het innovatieconcept van Zorgacademie Parkstad Limburg was enorm krachtig’

Van den Berg heeft de verschillende projecten nog helder op haar netvlies staan. Drie wil ze er uitlichten, omdat ze er – elk vanwege een andere reden – uitsprongen. De eerste is de Zorgacademie Parkstad Limburg – doorlopende leerlijnen vmbo-mbo-hbo, een project van onder meer Arcus College en Zuyd Hogeschool. ‘Het innovatieconcept dat ze hadden bedacht, was enorm krachtig. Behalve een duurzame verandering binnen de deelnemende opleidingen en instellingen, was dit project ook het vliegwiel voor een landelijke beweging. Het was van meet af aan een bijzonder sterk concept. Het enige echte verbeterpunt was de communicatie hierover binnen de regio zelf.’

Adviezen opvolgen
Het tegenovergestelde is Van den Berg ook bijgebleven: een project dat een negatief advies kreeg, maar uiteindelijk goed afgerond werd. Het ging om de Kiezen op Maat Methode van onder meer ROC Nijmegen: een meerjarig project over loopbaanleren. ‘Toen wij na anderhalf jaar dit project auditten, bleek dat de betrokken medewerkers met iets anders bezig waren dan dat ze in het projectplan hadden opgenomen’, legt Van den Berg uit. ‘Dan moet je kunnen uitleggen waarom je gedurende de rit andere keuzes maakt, maar dat lukte niet goed. Dit innovatiearrangement is mij in positieve zin bijgebleven, omdat ze zich zijn gaan bezinnen op het plan en hun activiteiten en keuzes daarin. Ze hebben zich volledig herpakt. Het project is tot een succesvol einde gebracht.’

Toepassen op jezelf 
De Kracht van beoordelen is het derde innovatiearrangement dat van Van den Berg een pluim krijgt. ‘De projectgroep heeft een beoordelingssystematiek ontwikkeld waarin betrokken docenten leren hoe ze met beoordelingen tijdens het leerproces, het  leren van studenten kunnen stimuleren. Wat meteen al opviel, was het onderzoek dat ze tijdens het project uitvoerden. Dat zat er vanaf het begin helemaal in.’ Maar het opvallendst vond Van den Berg dat ze het model op hun eigen HR-cyclus toepasten. ‘Hun insteek was: dit model moet zo goed zijn, dat je er zelf ook mee beoordeeld wil worden. Die congruentie vonden wij als auditcommissie heel bijzonder. Hun eigen ervaringen vergrootte het eigenaarschap en de kwaliteit van de beoordelingsaanpak.’