Projectleiders aan het woord

Maaike Vonk

John Leeman

Tineke Sijp

 
••••••••••

‘Je moet het samen
zien te rooien’

Vraag drie projectleiders van succesvolle HPBO-projecten naar hun aanpak en je krijgt drie verschillende antwoorden. Toch zijn er uit hun antwoorden lessen te trekken over goed projectleiderschap. In gesprek met John Leeman, Tineke Sijp en Maaike Vonk.

Wat kenmerkt jullie aanpak als projectleider?
John Leeman: ‘Eigenlijk heb ik geen specifieke aanpak. Elk project is anders en daar richt ik mijn aanpak op in. Wat ik standaard doe als ik een nieuw project begin, is dat ik kijk of de inrichting staat. Klopt de planning? Wie doet wat? Wat is het doel en kan iedereen zich daarin vinden? Dat soort zaken. Daarnaast investeer ik veel tijd in het leren kennen van de projectleden. Je moet het uiteindelijk toch samen zien te rooien.’

Tineke Sijp: ‘Ik pas bij mijn projecten altijd de vijf sleutels voor succesvol innoveren toe. Daarbij gaat het om helder eigenaarschap, een inspirerend concept, een professionele aanpak, duidelijke resultaten en expliciet leren. Als je hierin investeert, kan het bijna niet misgaan.’

Maaike Vonk: ‘Ik vind het belangrijk dat je als projectleider ondersteuning biedt en inspirerend bent. Je moet energie in je project blijven steken, ook al kent een project een lange looptijd. Belangrijk is ook dat je in kleine stappen naar je einddoel toewerkt. Elke stap is daarbij even belangrijk.’

Jullie hebben succesvolle innovatieprojecten geleid in het onderwijs, een omgeving die niet per se innovatief is. Hoe doe je dat?
Maaike Vonk: ‘De noodzaak van het project moet voor iedereen duidelijk zijn. Dat is echt een vereiste. Daarnaast ben ik zelf erg van co-makership: als onderwijs en bedrijfsleven samen werken en samen leren komt innovatie bijna vanzelf wel op gang.’

John Leeman: ‘Ik vind ook dat je het bedrijfsleven echt bij het onderwijs moet betrekken. Ik ben zelf een groot voorstander van hybride leren: het bedrijfsleven moet onderdeel zijn van het leerproces. Zo zorg je ervoor dat studenten op het mbo al de nieuwste technieken leren toepassen en hier niet pas mee in aanraking komen als ze al aan het werk zijn.’

Tineke Sijp: ‘Daar ben ik het helemaal mee eens. Een kleine toevoeging is dat je het als projectleider ook leuk moet houden. In het onderwijs, waar een hoge werkdruk eerder regel dan uitzondering is, moet je mensen soms even uit de waan van de dag halen. Wij organiseerden bijvoorbeeld met enige regelmaat een conferentie, waarbij op een leuke manier succeservaringen werden gedeeld. Zo’n dag sloten we ook altijd af met een borrel: zo zorg je er op een laagdrempelige manier voor dat mensen met elkaar in gesprek raken en blijven.’

Na afloop van een project gaat iedereen vaak weer zijns weegs. Hoe zorg je ervoor dat het project dan niet een stille dood sterft?
John Leeman: ‘Ik besteed altijd veel aandacht aan de implementatie van een project. Daar hamer ik echt op. Zo probeer ik te voorkomen dat een project ophoudt te bestaan zodra de subsidie stopt.’

Maaike Vonk: ‘De borging van de projectresultaten is enorm belangrijk. Als projectleider moet je daar gedurende het project al mee bezig zijn en daar niet pas aan het eind over na gaan denken. Het is zaak ervoor te zorgen dat de resultaten gedragen én uitgedragen worden door alle partijen die bij het project zijn betrokken, tot in de hoogste echelons van de organisatie.’

Tineke Sijp: ‘Productontwikkeling vind ik zelf essentieel. Als een project concrete producten oplevert, die worden opgenomen in het beleid van de instelling – zodat mensen ze wel moeten gebruiken – ben je een heel eind in de goede richting.’

 

Over de geïnterviewden

Naam: John Leeman
Functie: eigenaar John Leeman Projectmanagement
HPBO-project: Samen leren in meesterschap (SLIM)

Naam: Tineke Sijp
Functie: stafmedewerker onderwijsontwikkeling, ROC Horizon College
HPBO-projecten: Flexibele zorgkolom, S-Factor

Naam: Maaike Vonk
Functie: teamleider propedeusefase bachelor & coördinator professionalisering en ontwikkeling, Stoas Wageningen, Vilentum Hogeschool
HPBO-project: Kracht van beoordelen