Techniek

 
••••••••••

Meer structuur in samenwerking

Langer doorleren is een trend. Positief, zegt Adri Pijnenburg van het Consortium Beroepsonderwijs. ‘Er is tenslotte steeds minder werk voor laagopgeleiden.’ Voorwaarde? Een stevige beroepskolom en die heb je niet een-twee-drie gebouwd. ‘Onderwijsinhoud en didactiek moeten in ieder geval aansluiten.’

Basisvoorwaarde voor een soepele doorstroom is een aansluiting van de vmbo op de mbo-programma’s. ‘De ruim 35 afdelingsprogramma’s van het vmbo verdwijnen en worden in 2016 vervangen door tien profielen. Die moeten beter aansluiten op het mbo’, aldus Adri Pijnenburg. Gevolg is dat het mbo ook het onderwijsprogramma aanpast.

Kenniscentra
Toch is alleen het aanpassen van de programma’s niet voldoende, denkt Pijnenburg. ‘De kenniscentra voor het beroepsonderwijs verdwijnen volgend jaar grotendeels. Dat betekent dat scholen en ROC’s zelf meer moeten zorgen voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. Ze moeten dus actief gaan samenwerken met bedrijven in de regio.’ Bedrijven moeten daarin ook bewegen, maar de opleiders zijn als eerste aan zet. ‘In de technieksector – waar de vraag naar goed personeel groot is – komt die samenwerking langzaam op gang. Er zit nog weinig structuur in. Een gecoördineerde aanpak, aangestuurd vanuit de directies van scholen en opleidingscentra werkt veel effectiever. Mijn advies aan vooral het vmbo is dan ook: zoek de samenwerking met mbo en bedrijfsleven – zoals in de scholingspools – in de regio!’

‘In de technieksector komt de samenwerking langzaam op gang’

Een andere voorwaarde voor een sterkere beroepskolom is dat vmbo en mbo gebruikmaken van dezelfde didactische aanpak. ‘Op het moment dat vmbo en mbo didactisch op elkaar aansluiten, voelen de leerlingen zich sneller thuis en is de kans op uitval minder groot’, zegt Pijnenburg.

Maatschappelijke ontwikkeling
Door de crisis van de laatste jaren kiezen steeds meer leerlingen ervoor om langer door te leren zo blijkt uit onderzoek van het CBS. ‘Dat is een prima ontwikkeling. Hoe hoger de opleiding hoe beter. Er is door technische ontwikkelingen namelijk steeds minder werk voor laaggeschoolden. Voor vijf gepensioneerden keren drie werknemers terug. Tegelijkertijd voorspel ik dat veel universitair afgestudeerden de komende jaren een duale opleiding op mbo niveau 4 gaan volgen. Zij komen als psycholoog bijvoorbeeld niet aan de bak, maar hebben wel het cognitieve vermogen om mbo of hbo techniek te volgen.’

Techniek Academie Harderwijk

Dat de regionale samenwerking op sommige plaatsen wel van de grond komt, bewijst onder andere de Techniek Academie in Harderwijk. Om hun vakmanschap aan te tonen moeten de leerlingen kunnen werken met een CNC machine. ‘Zo’n machine is ontzettend duur en de leerlingen hoeven er bij wijze van spreken maar één opdracht op te maken. Als school zelf aanschaffen is geen optie, maar een bedrijf in de buurt heeft zo’n machine wel. Daar kunnen ze nu de opdracht uitvoeren. Bijkomend voordeel is dat de leerlingen al kennismaken met een bedrijf dat dit soort machines gebruikt’, zegt Pijnenburg.