Team players

 
••••••••••

De leraar terug naar school

Samen presteren

Sport verbindt. Op het veld. En in het onderwijs. Teamplayers laat studenten van de Faculteit Gezondheid, Voeding en Sport (De Haagse Hogeschool) en de opleidingen Lifestyle, Sport en Bewegen (ROC Mondriaan) in teamverband sportgerelateerde opdrachten uit de praktijk uitvoeren. Samen presteren, met maatschappelijke winst als belangrijk effect.

Teamplayers is een leerconcept dat aansluit bij de mentaliteit van sportstudenten: uitgedaagd worden, uitblinken en in teamverband presteren. Een team van zes studenten uit het mbo en het hbo werken een jaar lang tien uur per week aan een reële opdracht. Het is geen reguliere stage: de groep van studenten is vanaf het begin zelf verantwoordelijk.

Onderscheid verdwijnt
‘De studenten verdelen de rollen en bedenken zelf de aanpak’, vertelt Hans Tromp, projectleider Teamplayers. ‘Docentbegeleiders fungeren als coach, opdrachtgevers nemen de rol van werkgever op zich. Dit concept heeft een krachtig leereffect. Studenten ontwikkelen belangrijke kwaliteiten als communiceren, samenwerken en improviseren en loopbaancompetenties als netwerken. Het mooie daarbij is dat aan het eind van een opdracht de studentenrollen zijn omgedraaid. Dan zijn mbo-studenten vaak voorzitter en presenteren ze het eindresultaat. Er is dan weinig onderscheid tussen mbo en hbo.’

Typisch Teamplayers
In de periode 2010-2015 draaiden er 87 Teamplayerprojecten in Den Haag en omstreken, volgend jaar starten er weer 35. Vorig jaar organiseerden de Teamplayers toernooien rondom het WK Hockey. Dit jaar gebeurt hetzelfde rondom het WK Beachvolleybal. Daarnaast organiseren de teams evenementen voor onder meer de Richard Krajicek Foundation, de Haagse Schoolsport Olympiade en zetten ze ondermeer buurtsportverenigingen op in de Haagse krachtwijken, zoals de Schilderwijk en Bouwlust.

Samenwerkend aan de concrete opdracht – bijvoorbeeld een wijksportdag – leren de studenten al in de opleidingsfase met elkaars denkwijze, aanpak en kwaliteiten om te gaan. Zij maken kennis met de verschillende niveaus van werken in hun toekomstige beroepspraktijk. ‘Mbo’ers krijgen bovendien een goed beeld van de mogelijkheden in het hbo’, stelt Tromp. ‘Door de intensieve samenwerking zien ze wat Sportmanagement en HALO inhouden en wat voor werk je met die opleidingen kunt doen. Ze zien dan ook dat het niet alleen om sport gaat, maar ook om het bevorderen van de sociale cohesie in een wijk. Het verrijkt hun beroepsperspectief.’ Teamplayers is overigens slechts een programmaonderdeel binnen de opleidingen. Tromp: ‘De doorstroom van mbo- naar hbo-opleidingen in het domein van de sport wordt door meerdere factoren bepaald, zoals het organiseren van een verkorte leerroute bij de HALO en het vrijstellingenbeleid bij Sportmanagement. Binnen Teamplayers leren de mbo-studenten wel wat ze met een hbo-opleiding kunnen en dat motiveert hen tot inschrijving. Vaak zien we dat ze, eenmaal in het hbo, opnieuw willen deelnemen aan Teamplayers, maar dan vanuit een andere rol.’

Uitrollen
Belangstelling van buitenaf is er zeker. Maar een samenwerking als in Teamplayers is niet 1-2-3 opgezet, onderstreept Tromp: ‘De Haagse Hogeschool en ROC Mondriaan werken al jaren samen. Eigenlijk al sinds er besloten is dat we ons samen in de Sportcampus Zuiderpark gaan huisvesten. Overigens is de eerste paal inmiddels geslagen. Deze campus is de drijvende kracht. We hebben allereerst het Sport-Bureau opgezet en daarbinnen het project Teamplayers. Bovendien is de sportwereld een hechte wereld. Verbindingen zijn zo gemaakt. Dat gaat in andere domeinen wellicht wat moeilijker. Uiteraard delen we onze ervaringen graag!’ 

Concrete leerresultaten
80% van de studenten heeft geleerd van het samenwerken binnen een team met studenten uit andere opleidingen. Zij vervulden daarin verschillende rollen. Meer dan 80% heeft zicht gekregen op het eigen handelen, de eigen kwaliteiten en de kwaliteiten van de andere teamleden. 77,7% geeft aan zicht te hebben gekregen op de verschillen tussen mbo- en hbo-niveau.