TBTOP

 
•••••••••

Samen werken aan de wijk van morgen

Met up-to-date techniekonderwijs in het vmbo, mbo én hbo de bouwsector in de krimpregio Zuid-Limburg innovatiever maken. Dat was het uitgangspunt van het innovatiearrangement Toekomstbestendig Techniekonderwijs Parkstad (TBTOP). Projectleider Maud Hensen: ‘De samenwerking in de beroepskolom heeft ons veel opgeleverd.’

De regio Parkstad Limburg – een samenwerkingverband van acht gemeenten in Zuidoost-Limburg – heeft te maken met vergrijzing en krimp. Dat heeft grote gevolgen voor bijvoorbeeld de bouw, zo vertelt Maud Hensen, projectleider Toekomstbestendig Techniekonderwijs Parkstad (TBTOP). ‘Er vindt bijna geen nieuwbouw meer plaats in deze regio. Het gaat vooral om wijktransformatie en herbestemming: bestaand vastgoed en stedelijke structuren worden bijvoorbeeld verduurzaamd. Dat vraagt om hele andere kennis en vaardigheden, integratie van opleidingen en innovatie van zowel techniekstudenten als bouwbedrijven.’

‘Innovatieve werknemers beschikken over actuele bagage
en vaardigheden’

In TBTOP hebben onderwijs en bedrijfsleven hun krachten gebundeld. ‘Als je van de bouw een innovatieve bedrijfstak wil maken, moet je ook in het onderwijs investeren’, stelt Hensen. ‘Daar komt je toekomstige beroepsbevolking immers vandaan. Wil je van studenten innovatieve werknemers maken, moet je ervoor zorgen dat ze aan het eind van hun studie helemaal bij zijn, dat ze over actuele bagage en vaardigheden beschikken om de uitdagingen in de regio op te kunnen pakken.’ Hensen beaamt dat dit nog niet zo gemakkelijk is. ‘Veel scholen werken met verouderde machines of lesmethodes. Binnen TBTOP hebben we daarom allerlei projecten opgezet om studenten in de regio Parkstad Limburg up-to-date en innovatief techniekonderwijs te bieden. Studenten van verschillende niveaus (van vmbo tot en met hbo) en opleidingen (bijvoorbeeld interieuradvies en bouwtechnische bedrijfskunde) werkten met elkaar aan concrete, praktische projecten.’

Begrip
Een van die projecten was het TOPteam Leerwerkbedrijf, waarin leerlingen en studenten uit de hele beroepskolom samen werkten aan De Wijk van Morgen. ‘Vmbo’ers, mbo’ers en hbo’ers hebben samen met het bedrijfsleven drie energieneutrale gebouwen ontworpen en gebouwd’, vertelt Hensen. ‘Die samenwerking in de beroepskolom heeft veel opgeleverd. Er is meer begrip ontstaan tussen studenten van verschillende opleidingsniveaus. Hbo’ers zagen bijvoorbeeld dat mbo’ers moeite hadden om een door hun ontworpen zonnepaneel op een goede manier te installeren. Samen kwamen ze vervolgens tot een oplossing waar iedereen zich in kon vinden. Mooi om te zien.’

Doorstroom
Volgens Hensen heeft het project ook bijgedragen aan de doorstroom vmbo-mbo-hbo. ‘Vmbo’ers zagen op de bouwplaats van De Wijk van Morgen wat een mbo’er die in de bouw werkt zoal doet. Ze kwamen erachter dat je als vmbo’er vooral bezig bent met stenen metselen, maar dat een mbo’er zich bijvoorbeeld bezighoudt met het uitzetten van de fundering. Dat heeft veel leerlingen getriggerd om naar het mbo te gaan. Ook veel mbo’ers hebben ervoor gekozen om na het afronden van hun opleiding door te studeren aan het hbo. Het feit dat studenten in teams met elkaar samenwerkten en op die manier enthousiast werden van de verschillende werkzaamheden die ze op een bouwlocatie samen uitvoerden, heeft ons veel opgeleverd.’
 

De wijk van morgen in beeld
Meer informatie over de samenwerking tussen vmbo, mbo, hbo en het bedrijfsleven in De Wijk van Morgen? Bekijk dan dit filmpje.