Articles

Hybride  leren

in de praktijk

In dit nummer onder meer:

Vier praktijkvoorbeelden

Dossier:
Oneerlijke concurrentie

Hybride leren over de grens