Praktijkvoorbeeld 3

PRAKTIJKvoorbeeld 3
••••••••••

Middelbare Horecaschool

Den Bosch

Samensmelting theorie en
praktijk

Een à la carte-restaurant, een Mensa en Zin-Inn, een horeca-gelegenheid gericht op gezond eten: zie daar de drie outlets van de Middelbare Horeca School (MHS) van het Bossche Koning Willem I College. Tezamen bieden ze de gelegenheid om alle functies uit de horecapraktijk onder de knie te krijgen. Daarbij aanschouwd door een publiek dat graag smakelijk eet …

'Succes van de leerling is de reden van ons bestaan', staat achterop het visitekaartje van Marc Raaijmakers, directeur van de Middelbare Horeca School. Een mooie missie die treffend aangeeft waarom de MHS ervoor gekozen heeft een hybride leeromgeving te ontwikkelen. 'Dit is simpelweg het beste onderwijs dat wij onze studenten kunnen bieden', legt Raaijmakers uit. 

Het is nu acht jaar geleden dat Raaijmakers, zelf afkomstig uit de horeca, gevraagd werd directeur te worden van de MHS. Gestaag heeft hij de in de loop der jaren gebouwd aan de hybride leeromgeving die de horecaschool nu is. Samen met zijn team. En samen met het bedrijfsleven. 'We hebben hier allereerst een cultuuromslag gemaakt. Ik heb mijn teamleden gevraagd wat ze nou echt leuk vinden om te doen. Daaraan hebben we flink wat sessies gewijd, waarin de taken opnieuw verdeeld zijn en een efficiencyslag gemaakt is. Zo zijn alle dubbelingen eruit gehaald. Maar bovenal leverde dit draagvlak op om de volgende stap te zetten.'

Koppeling theorie-praktijk

De richting van die vervolgstap werd gekleurd door iets wat enkele honderden meters verderop gebeurde. 'Daar waren collega’s bezig de Waterfabriek op te zetten. We wisten meteen: dat willen we ook. Zodoende hebben we in de horecapraktijk gekeken welke rollen er zijn. We hebben hiervoor de cao-horeca uitgeplozen op functieprofielen en deze als uitgangspunt voor ons onderwijs genomen. We hielden daarbij ook voor ogen dat vakken als Nederlands en rekenen – vaak struikelblokken voor onze studenten – geïntegreerd moesten worden. Door de theorie steeds aan de praktijk te koppelen, wordt die theorie behapbaar. Studenten ervaren dan zelf wat het nut is. Je maakt ’t belangrijk en betekenisvol.'

Eyeopener

Raaijmakers vervolgt: 'Dit belang van het betekenisvol maken kwam duidelijk naar voren in de pilot die we hielden op de receptieafdeling. Een docente moest een studente formatief beoordelen. De studente kreeg een slechte beoordeling, doordat ze niet goed communiceerde. Ik vroeg de docente of de studente geleerd had hoe het wel moest. "Ja", was het antwoord. "Het is in de les behandeld." Waarop ik vroeg of ik een keer een les mocht filmen. Het werd een echte eyeopener.'

'De theorie wordt behapbaar'

'In de les waren weliswaar twee studenten voorin de klas volop aan het oefenen, aandachtig gecoacht door de docente. Maar de rest van de klas had er geen aandacht voor… Nu bieden we theorie just in time aan. Onze docenten Nederlands bijvoorbeeld staan nog steeds voor drie uur op de formatie. Maar in plaats van die uren klassikaal door te brengen, lopen ze nu een uur door de MHS op zoek naar lessituaties voor hun vak. De overige twee uur besteden ze aan die lessituaties. Dit continue toepassen van kennis in de praktijk is een succesfactor geweest. Zeker doordat het bedrijfsleven dit omarmd heeft en er volop aan bijdraagt. Horecaondernemingen denken mee over onze inrichting, geven gastlessen, et cetera. Verder was en is er volop feedback. Zijn we op de goede weg? Kan iets nog beter? Zo krijgen we regelmatig tips en advies van Mövenpick. Dat is toch goud waard?'

Stepstones

Rondom elke functie is nu een mooi curriculum ontwikkeld, bestaande uit praktijk (het overgrote deel), theorie (gekoppeld aan de praktijk) en skillslessen, waarin de tijd wordt genomen om vaardigheden onder de knie te krijgen zonder dat er gasten zijn. 'Elke tien weken dompel je je onder in een bepaalde functie', vertelt Raaijmakers. 'Daarbij begin je onderaan en rol je van de ene functie in de andere, die weer meer uitdagingen biedt. Daarbij is er ook uitwisseling tussen onze drie concepten. Je gaat dan bijvoorbeeld eerst functie A vervullen in de Mensa, functie B in Zin-Inn en functie C in ons restaurant. Zo kom je met allerlei aspecten in aanraking en kun je ervaren wat je echt leuk vindt. Waardoor je op basis van intrinsieke motivatie keuzes kunt maken.'

Leerresultaten

De studenten ervaren de praktische manier van lesgeven als een verademing. Collega’s zijn inmiddels gewend aan de andere denkwijze en zien dat het werkt. Ze dragen zelfs volop ideeën aan, zoals het vademecumwoordenboek, samengesteld door de studenten die in de dagelijkse praktijk bijhouden welke moeilijke woorden zij tegenkomen. En – essentieel – het bedrijfsleven is razend enthousiast.

'Wij leveren beter opgeleide horecamensen af '

Zelfs de droge cijfers onderstrepen dat de koppeling theorie-praktijk werkt: uit ecbo-metingen blijkt dat de leerresultaten flink zijn toegenomen. Bovendien werd de MHS gekozen tot beste Horecavakschool van 2012. Raaijmakers: 'Wij leveren nu beter opgeleide horecavakmensen af. En dat terwijl het eigenlijk een zeer logische gedachte is: als je opleidt voor een beroep, dan moet het contact met dat beroep maximaal zijn. Tja, zo simpel kan het zijn!'