Praktijkvoorbeeld 1

praktijkvoorbeeld 1
••••••••••

De Waterfabriek

Den Bosch

Student aan het roer 

Een echte fabriek, gerund door hbo’ers en mbo’ers. Weliswaar ondersteund door leermeesters en werkmeesters en veelvuldig gevoed vanuit bedrijven als Heineken, maar toch: een echte fabriek. Natuurlijk: leren staat hier centraal. Bij tijd en wijle kan de productie stopgezet worden. En: fouten maken mag. Maar verder is de Waterfabriek in Den Bosch in alles een echt bedrijf.

De Waterfabriek in Den Bosch is ontstaan uit noodzaak. 'Voor Total Productive Maintenance, een zeer gewilde vakspecialisatie in de procestechniek, was geen opleiding binnen het regulier onderwijs', vertelt Geert Swinkels, projectleider van de Waterfabriek. 'Bedrijven verzorgden zelf hun opleidingen. Een kostbare aangelegenheid. Toen de studenten waarin zij investeerden toch bij andere bedrijven aan de slag gingen, ontstond het idee om de Waterfabriek als MKB-bedrijf in te zetten voor de hbo-minor Continue Verbeteren van Avans.'

Alle taken doen er toe

'Mijn werkgever, het Koning Willem 1 College (KW1C), sloeg de handen ineen met Avans Hogeschool en het bedrijfsleven, met name met Heineken Den Bosch. Vanaf het begin hebben deze partijen rond de tafel gezeten. De Waterfabriek fungeert nu niet alleen als MKB-bedrijf voor de hbo’ers, maar het is ook de ideale leerwerkplek voor onze eigen mbo’ers.' Aan het roer van dit alles staat een hbo-student. 'Die runt de fabriek zo goed, dat ik bij wijze van spreken gerust een week op vakantie kan', aldus Swinkels. 'Hij regelt alles, van de aansturing van de operators tot de sales. Voor hem is dit echt een unieke stage, waarin hij zoveel meer leert dan in een reguliere stage met slechts één onderzoeksvraag of opdracht.'

Shift

De Waterfabriek staat op het terrein van het KW1C. Deze mbo-instelling laat hier aankomende operators de hele week werken en leren. Maar ook de afdeling Sales is bemenst met mbo’ers. 'Die lopen hier stage', legt Swinkels uit. 'Net als studenten van de opleiding Media, Art & Performance. Zij zijn verantwoordelijk voor de flyers, etiketten, et cetera. In totaal lopen hier ongeveer zestig mbo’ers van het KW1C rond. Daarnaast hebben we ook eerste- en derdejaars van Helicon over de vloer. Die komen in het lab de waterkwaliteit testen. Zelf heeft Helicon geen faciliteit om dit te doen. Hier kan het wel. Het mooie daarbij is dat alle taken er echt toe doen. Net als alle vakken. Een vak als Nederlands koppelen we aan de praktijk. Bijvoorbeeld als het gaat om de overdracht: je shift zit er op, een ander neemt het over. Dan moet je in staat zijn goed te communiceren.'

Passie

Het is duidelijk: in de Waterfabriek staat het leren centraal, maar is de praktijk steeds leidend. Swinkels: 'Door jongeren flessen te laten vullen en daarna weer leeg te laten gieten, besmet je ze niet met het procestechniekvirus.' En dat is wel de bedoeling, want echtheid is de voedingsbodem van een hopelijk levenslange passie.

'Als het nodig is, staan ze zo voor de deur'

Daarbij speelt de samenwerking met het bedrijfsleven ook een cruciale rol. Swinkels: 'Bij onder meer Heineken, Mars, Friesland Campina en Refresco zien ze graag operators van niveau 3 of hoger. Om dit te realiseren, zijn ze zeer bereid om hun kennis te investeren in de Waterfabriek. Als het nodig is, staan ze zo voor de deur. En daar liften wij allemaal op mee. We laten dan onze operators vertellen wat er aan de hand is. Maar ook onze leermeesters en de werkmeesters varen er wel bij. Die kunnen hun kennis telkens actualiseren.'

Experimenteerruimte

Steeds meer bedrijven tonen interesse. De vraag naar operators is immers groot. Wie hier zijn opleiding afrondt, kan zo aan de slag. Bovendien ziet het bedrijfsleven de Waterfabriek als experimenteerruimte. 'Bij Coca-Cola bijvoorbeeld kunnen ze niet even de productie stilleggen om iets uit te proberen', aldus Swinkels. 'Hier kunnen ze wel experimenteren. Natuurlijk betrekken we dan gelijk onze studenten erbij. We zoeken continue de samenwerking op. Zaak is dan wel dat je de kansen ziet en de stap durft te zetten. Je moet aangrijpen wat er op je pad komt. Als je iets nieuws wilt opzetten, kost dat wel tijd, ruimte en geld. Het vereist bovendien een creatieve manier van denken. Ook daarbij krijgen we hulp van buitenaf: Edward de Bono foundation the Netherlands ondersteunt ons.'

Echtheid als voedingsbodem voor passie

Mensen die in de Waterfabriek komen ervaren innovatie. 'Reacties als "Wow, dit is nieuw!" en "Wat geweldig!" horen wij bijna wekelijks', besluit Swinkels. 'Het bedrijfsleven ziet ook de absolute meerwaarde. Die nemen ons echt serieus. Maar dat is niet in cijfers uit te drukken. Want dit is de perfecte plek om het vak onder de knie te krijgen.'