Van de redactie

VAN DE REDACTIE
••••••••••

Een hybride
leeromgeving  

Een hybride leeromgeving. Dat klinkt goed. Innovatief! En dat is het ook. Het Platform Beroepsonderwijs heeft met de innovatie- arrangementen de ontwikkeling van hybride leeromgevingen in het beroepsonderwijs gestimuleerd. En natuurlijk op de voet gevolgd. We willen onze bevindingen graag met u delen.

We doen dat – logischerwijs – op een vernieuwende manier, met een gloednieuw digizine. Dat past niet alleen bij ons, maar ook bij deze tijd. Het idee is dat we dit magazine vier keer per jaar uitbrengen. Elke keer gaan we in op een ander thema. Korte stukjes, langere artikelen, filmpjes, foto’s en veel links. Voor elke lezer wat wils. Een aantrekkelijke en toegankelijke manier om kennis te delen, te behouden en samen slimmer te worden.

Het Platform Beroepsonderwijs

 

Dit is een video van ecbo.

 

1. Wat zijn hybride leeromgevingen?

In een hybride leeromgeving worden school en praktijk met elkaar verweven. Er is één leeromgeving en één onderwijsconcept. In deze omgeving is – in de in meer of mindere mate geconstrueerde beroepspraktijk – het leren tijdens het werken direct verknoopt met expliciete kennis. Denken en doen zitten in tijd en ruimte heel dicht bij elkaar. De studenten leren uit werk, dus het werk staat in het teken van leren.

2. Waarom?

Hybride leeromgevingen zijn ontwikkeld om de kloof te dichten tussen het leren op school en leren op een werkplek. Het gaat om het vergemakkelijken van de ingewikkelde transities die door studenten moeten worden gemaakt van school naar werk.

3. Wat zijn cruciale randvoorwaarden?

Het is van belang dat school en bedrijf elkaar al kennen en vertrouwen. De vraag en behoefte uit het bedrijfsleven staan centraal. Je kunt hier niet eenzijdig aan beginnen, want zonder samenwerking met partners gaat het niet lukken. Daarnaast heb je in de onderwijsorganisatie mensen nodig die deze manier van denken ‘dragen’ en kunnen vertalen naar het niveau van onderwijs.

4. Wat zijn voor- en nadelen?

Pure winst: het enthousiasme van de studenten. Ook in de mbo sector, zowel scholen en bedrijven, is er veel belangstelling voor deze leeromgeving. Nadelen zijn niet echt te benoemen, wel onderwijskundige uitdagingen. Zo is op kleine schaal aangetoond dat integratie van basisvaardigheden taal en rekenen een positief effect heeft op het leerproces van de studenten. Dit moet wel nader onderzocht en ontworpen worden.

5. Hoe en wanneer is het begonnen?

In 2011 verscheen het boek 'De omgekeerde leerweg', van Erica Aalsma. Onderwijskundige Aalsma beschreef een nieuw perspectief voor het beroepsonderwijs. In dezelfde tijd promoveerde Ilya Zitter op het concept ‘hybride leeromgevingen in het beroepsonderwijs’. Via het Lectoraat Beroepsonderwijs van de Hogeschool Utrecht zijn de concepten aan elkaar verbonden. Ze sluiten naadloos op elkaar aan.

6. Waar wordt al hybride geleerd?

Twee hybride leeromgevingen in de zuiverste vorm zijn te vinden in Den Bosch. Zowel de waterfabriek als de horecaschool zijn volledig gebaseerd op het concept van ‘hybride leeromgevingen’. Maar er zijn in Nederland ook leeromgevingen te vinden met een hybride karakter. Denk aan het Kloosterhotel in Amersfoort of De Techniek Academie in Harderwijk.

7. Om hoeveel studenten en scholen gaat het?

Hoeveel mbo-instellingen een echte hybride leeromgeving hebben, is niet bekend. En dus het aantal studenten ook niet. Er wordt op dit moment gewerkt aan de ontwikkeling van een scan die de mate van hybriditeit aangeeft.

8. Welk onderzoek is er gedaan naar hybride leeromgevingen?

Sinds 2011 zijn er verschillende wetenschappelijke publicaties en praktijkpublicaties verschenen. Krachtig is de samenwerking tussen ‘design-research-change’, omdat dit duurzame verandering in de onderwijspraktijk teweeg brengt.

9. Wat zijn de belangrijkste onderzoeksconclusies?

Uit onderzoek is gebleken dat bedrijven en studenten de hybride leeromgeving positief waarderen. Het is een concept dat werkt. Ook zijn de noodzakelijke bouwstenen, die nodig zijn om tot een hybride leeromgeving te komen, goed beschreven. De praktijkvoorbeelden laten zien dat hybride leeromgevingen betaalbaar en te organiseren zijn. Opdracht voor de toekomst is om te onderzoeken hoe je dit concept kunt opschalen.

10. Zijn er in het buitenland hybride leeromgevingen?

Er zijn landen die ook bezig zijn met de ontwikkeling van hybride leeromgevingen. Denk aan België en Australië. Daarnaast is een aantal landen nieuwsgierig is naar het onderwijsconcept.

 

Lees,
kijk en klik!