En verder

EN VERDER
•••••••••

Hybride alliantie

Het project Hybride leeromgevingen is afgerond.
Op de pagina Lees meer vindt u een aantal links naar websites waar meer informatie te vinden is. Hoe gaat het nu verder?

Doorontwikkeling

Onder de naam Hybride Alliantie blijven de volgende organisaties samenwerken: de Leermeesters, ecbo, Koning Willem I College, het Lectoraat Beroepsonderwijs van de Hogeschool Utrecht en het Kenniscentrum Kwaliteit van leren van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Samen pakken ze de doorontwikkeling op verschillende fronten op. De combinatie ontwerp-onderzoek-verandering levert immers de beste resultaten op.

Scan

De alliantie werkt onder meer aan scan waarmee je het hybride karakter kunt duiden/expliciteren: waar staan we nu en wat zijn de eventuele ontwikkelperspectieven? De alliantie verwacht binnen een half jaar een testversie van de scan op te leveren.

Website

Daarnaast is er een website in ontwikkeling waar in de toekomst alle materialen (zoals de scan) en bevindingen rond de hybride leeromgeving te vinden zijn: www.verwevenlerenenwerken.nl. De lancering van de website is hoogstwaarschijnlijk ergens in april van dit jaar. 

Netwerk

Sinds september 2013 is er een netwerk van belangstellenden en betrokkenen actief, dat zich tot doel stelt het gedachtengoed van de hybride leeromgevingen te delen en te verspreiden. De tweede bijeenkomst was op 6 februari jongstleden.

Geïnteresseerd? Neem contact op met de Hybride Alliantie: info@dehybridealliantie.nl