Student In de Spotlight

student in de spotlight
••••••••••

Ik wilde aan de slag

met iets echts

Tjardo Meinsma

Tjardo (Drachten, 1989) is laatstejaarsstudent aan de Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek van de Hanze-hogeschool in Groningen. In het kader van zijn afstudeeropdracht helpt Tjardo, samen met collega-afstudeerder Tom Koehorst, het Groningse Martini Ziekenhuis met het optimaliseren van de bewegwijzering. Dat doet hij ‘in dienst van’ Bureau NoorderRuimte (bNR), een leerwerkplaats met een hybride karakter.

'In het tweede jaar van de opleiding Middenkader Elektrotechniek bij ROC Friese Poort ontdekte ik dat dit ‘m niet ging worden. Via een vriend kwam ik in contact met een architect die me enthousiast maakte voor architectuur en bouwkunde. Omdat ik een mbo-opleiding op niveau 4 volgde, kon ik in 2009 probleemloos doorstromen naar de Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele techniek in Groningen. Dit jaar studeer ik af.'

Alles valt samen

'Voor mijn afstuderen wilde ik graag aan de slag met iets échts, een onderwerp met maatschappelijke relevantie dat niet al volledig was uitgekauwd door afstudeerders die me voorgingen. De bestaande afstudeeropdrachten voor bouwkundestudenten vond ik te beperkt, te schools. Daarom sprak afstuderen bij Bureau NoorderRuimte me ook zo aan. Daar valt alles samen. Ik ben dan wel bouwkundestudent, maar ook geïnteresseerd in alles daaromheen. Zoals facilitair management en psychologie. Ik denk dat het voor een bouwkundige erg belangrijk is om te weten hoe mensen denken en een gebouw ervaren. Die multidisciplinaire aanpak zie je terug bij bNR.'

Sollicitatie

'Ik kon niet zo maar aan de slag bij Bureau NoorderRuimte. Daar ging een echte sollicitatie aan vooraf. Toen ik was aangenomen, bezocht ik de bedrijvenmarkt die bNR had georganiseerd om studenten en opdrachtgevers bij elkaar te brengen. Ik werd uiteindelijk aangenomen bij het project van het Martini Ziekenhuis. Daar wilde men de bewegwijzering in en rond het gebouw verbeteren. Ik heb die opdracht opgepakt met Tom Koehorst, laatstejaars Facility Management. Doel van het project is een concreet voorstel voor ruimtelijke en organisatorische aanpassingen waardoor de bezoekers van het ziekenhuis de weg beter kunnen vinden van de parkeergarage naar de centrale hal en van daaruit naar de poliklinieken en andere afdelingen.'

Knelpunten in kaart

'De eerste fase van het project stond in het teken van het ontwikkelen van een projectplan. In de praktijk betekende dat vooral heel veel praten: met het ziekenhuis, met docenten en lectores en met architecten, bouwbedrijven en andere experts die betrokken zijn bij bNR en het Kenniscentrum. Daarna hebben we op locatie een onderzoek uitgevoerd naar wayfinding. Door de bezoekersstroom over langere tijd te monitoren, konden we knelpunten in kaart brengen en proberen quick wins te bedenken waarbij met eenvoudige ingrepen resultaat geboekt kon worden. Het bijzondere daarbij was dat Tom hierbij te werk ging vanuit zijn discipline, facilitair management, terwijl ik zelf natuurlijk erg gespitst was op bouwkundige oplossingen.'

Korte lijnen

'Op dit moment ronden we het project af met het schrijven van onze eindscriptie. Dat betekent dat ik veel achter de computer zit, hier op Bureau NoorderRuimte. Er moet een advies worden geformuleerd, benaderd vanuit de disciplines facility management, toegepaste psychologie en natuurlijk bouwkunde. Daar hoort ook het maken van technische tekeningen bij. Het mooie van de aanpak van Bureau NoorderRuimte is dat de lijnen erg kort zijn. Daardoor is het heel eenvoudig om theoretische kennis én kennis uit de praktijk te vergaren en die direct toe te passen op concrete vraagstukken. Bovendien bouw je zo een flink netwerk op, en daar kun je natuurlijk weer van profiteren als je op zoek gaat naar een baan.'