Hybride leren

hybride leren: praktijkvoorbeelden
•••••••••

Ons beroepsonderwijs kent enkele mooie voorbeelden van hybride leeromgevingen en leeromgevingen met een hybride karakter. Met vier kunt u hier nader kennis maken:

De Waterfabriek

in Den Bosch

De Duurzaamheidsfabriek

in Dordrecht

De Middelbare Horecaschool

in Den Bosch

Bureau NoorderRuimte

in Groningen

 

 

4 portretten over urgentie, bevlogenheid, samenwerking en bereidwilligheid