Student in the spotlight

 
••••••••

Stage op zee


Maandenlang bevoer Alexander (1994) de wereldzeeën voor zijn IGO2C-stage. Een tijd waarin hij vooral heeft geleerd samen te werken. En waarin hij definitief heeft gekozen voor de nautische richting van de hbo-opleiding tot marine-officier.

‘Als er iets is wat ik heb geleerd,
is het wel in teamverband te werken’

‘Vroeger wilde ik graag piloot worden, maar een aantal jaren geleden besloot ik het avontuur niet in de lucht, maar op het water aan te gaan. Sinds drie jaar volg ik de opleiding tot maritiem officier aan de hogeschool van Amsterdam. Voor deze opleiding moet ik in totaal 360 dagen gaan varen, verdeeld over twee stages. Mijn eerste stage was op een van de acht opleidingschepen van het samenwerkingsproject IGO2C. Daarvoor vertrok ik augustus vorig jaar. Begin dit jaar kwam ik weer terug.’

Onderling afstemmen
‘Voor de stage vloog ik naar Singapore, waar ik aan boord van het schip The Happy Dover ging. Van daaruit voer ik via Maleisië, China, Oost-Rusland, Australië, Brunei en Colombia naar de Verenigde Staten. Een lange en verre reis, waarvan ik ontzettend veel geleerd heb. Samen met zes medestudenten maakte ik deel uit van een 25 personen tellende bemanning. Een behoorlijke ploeg in totaal, dus het was van wezenlijk belang dat we onze werkzaamheden steeds onderling op elkaar afstemden. Als er dan ook iets is wat ik in deze periode heb geleerd, is dat wel werken in een teamverband.’

Vol gas
‘Mijn werkzaamheden op het opleidingsschip vonden plaats in de machinekamer of op de stagebrug.  Alle beroepsgerelateerde aspecten kwamen aan bod, dus zowel de nautische als technische kant. Reisvoorbereiding, laden, wachtlopen, technisch onderhoud, administratie waren taken die structureel deel uitmaakten van mijn stage. Steeds met veiligheid als uitgangspunt. De tegenstelling tussen zee en haven vond ik bijzonder. Op zee verliep alles rustig en overzichtelijk, maar in de haven was het werk ineens hectisch: dan was het alle hens aan dek met laden en lossen. Vol gas met alle bemanning die op de brug stond. Maar altijd goed en strak georganiseerd.’

‘We konden altijd een beroep doen op de trainingsofficier’

‘Wat ik heel sterk vond aan mijn stage is de begeleiding. Er ging een speciale trainingsofficier mee van rederij Spliethoff, die partner is in het project. Deze hielp ons bij het maken van de verslagen, deelde de wachten in en was onze vaste aanspreekpunt bij vragen of problemen. Deze officier was er speciaal voor ons en daarom gedurende de reis vrijgesteld van zijn reguliere taken. Wij konden altijd een beroep op hem doen en op hem rekenen. Dat was echt fantastisch.’

Specialisatie
‘Inmiddels ben ik alweer een maand of vier aan land en druk bezig met allerlei lessen en opdrachten. Na de zomer begin ik aan mijn vierde schooljaar en ga ik de eerste helft van het jaar een minoronderzoek doen. Voor de rest van het schooljaar ga ik weer de zee op met een afsluitende  onderzoeksstage. Heb ik die achter de rug, dan volgt er nog een finaal examen voor mijn vaarbevoegdheid. Met de stage-ervaring van IGO2C op zak weet ik nu dat ik mij wil specialiseren in de nautische richting. Ik kijk al uit naar mijn volgende stage!’

 

ICO2C
IGO2C is een samenwerkingsverband van Spliethoff, de Maritieme Academie (onderdeel van ROC Nova College) en het Vaderlandsch Fonds. Studenten die een maritieme opleiding volgen kunnen bij IGO2C hun praktijkopleiding doen op een van de acht moderne vrachtschepen met speciale opleidingsfaciliteiten. Elk schip heeft trainingsruimtes, waaronder een speciaal ingerichte brug. Op deze schepen doorlopen studenten hun verplichte deel van praktijkopleiding in 7 maanden, in plaats van 12, waardoor er meer ruimte ontstaat voor verdieping in de resterende maanden.

Meer informatie? Ga via de index naar praktijkvoorbeeld 4 (Het nieuwe praktijkvaren) of surf naar www.igo2c.nl.

Student in the Spotlight:
Alexander Smit