Praktijkvoorbeeld 4

 
•••••••••

Het nieuwe

            Praktijkvaren

Acht van de ruim honderd schepen van Spliethoff BV zijn extra voorzien van opleidings- en trainingsdoeleinden. Op die schepen doorlopen studenten hun verplichte deel van praktijkopleiding in 7 maanden, in plaats van 12, waardoor er meer ruimte ontstaat voor verdieping in de resterende maanden. Dat zijn de cijfers achter IGO2C, de samenwerking tussen Spliethoff en de Maritieme Academie (onderdeel van ROC Nova College) en het Vaderlandsch Fonds.  

Studenten die een maritieme opleiding volgen kunnen bij IGO2C hun praktijkopleiding volgen op een van de acht moderne vrachtschepen met  speciale opleidingsfaciliteiten. Elk schip heeft trainingsruimtes, waaronder een speciaal ingerichte brug.

Apetrots
‘We zijn apetrots op deze schepen en het opleidingsprogramma’, vertelt Erwin Meijnders, manager HRM bij Spliethoff. ‘We kunnen nu de vaklui opleiden die we nodig hebben. Je kunt op de arbeidsmarkt zoeken naar mensen die de specifieke kennis en vaardigheden al hebben. Of ze zelf opleiden. Wij kozen voor de tweede mogelijkheid.’ Die stap kon Spliethoff alleen maar in nauwe samenwerking met het onderwijs zetten. Meijnders: ‘We hadden al enkele trainingsprojecten samen met de Maritieme Academie. Daaruit is IGO2C vanaf 2008 heel natuurlijk gegroeid.’

Eigen expertise
Bij dit groeien hield iedere partij zich bezig met de eigen expertise. ‘Het onderwijs weet alles op het didactische vlak. Daar moeten wij ons als rederij niet mee bemoeien. Laat ons maar schepen bouwen en inrichten en zorg dragen voor de operationele invulling van de opleiding’, aldus Meijnders.

Uiteraard was er wel regelmatig overleg met de docenten en ontwikkelaars van de school over de inrichting van de stage, de eisen die aan het leslokaal gesteld worden, de naslagwerken die aanwezig moeten zijn en hoe omgegaan moet worden met groepjes adolescenten aan boord.

Unieke invulling
De beroepspraktijkvorming die de studenten nu doorlopen is duidelijk anders dan voorheen. Meijnders: ‘Eerst werd de kwaliteit van de stage bepaald door wat je zoal op zee meemaakt. Je ging varen en liet het gebeuren. Nu hebben we enkele basiselementen, zoals reisvoorbereiding, beladingsplannen, ingebouwd.’

‘Laat ons maar schepen bouwen’

Verder is het Opdrachtenboek herschreven. De inhoud van dit boek is internationaal vastgelegd. Maar het ‘hoe’, de didactische invulling, mag je wél zelf bepalen. Meijnders: ‘We hebben samen met de Academie kleine eenheden lesstof op een logische volgorde gezet en daar lesvormen bij gezocht. Verder hebben we veel geïnvesteerd in professionalisering: onze kapiteins hebben zich met hart en ziel in het project gestort om de deskundigheid te krijgen die hiervoor nodig is.’

Bouwstenen
Er zijn nog enkele andere bouwstenen geweest. Logische randvoorwaarden, zoals een gedeelde ambitie,  een stabiele financiële basis en vertrouwen in elkaar. Ook belangrijk is inlevingsvermogen. Meijnders: ‘In het bedrijfsleven worden we soms knettergek van alle administratieve last in het onderwijs. De Academie heeft dat voor ons behapbaar gemaakt. Daarnaast respecteren we elkaars subdoelen. Onze onderwijspartner snapt dat wij niet opleiden voor de concurrent. En de Academie wil op haar beurt met deze onderwijsvernieuwing de markt op. Dat snappen wij dan weer. Er is wederzijds respect en begrip.’
 

IGO2C is goed voor:

  • 
unieke snuffelstage voor vmbo’ers;
  • innovatieve BPV;
  • 
verkorting van de opleiding;
  • 
baangarantie;

  • promotie voor het zeevaartonderwijs (internationale aandacht).

 

 

IGo2C