Praktijkvoorbeeld 2

 
•••••••••

Probleem?

            innovatie!

 

'De aanleiding was een concreet probleem: een gebrek aan stageplaatsen', zegt Marjolijn van der Meer, directeur bij ROC Mondriaan in Den Haag. Een gesprek op een bankje met Hans Roskam, directeur van Welzijnsorganisatie MOOI, bleek de kiem voor de oplossing: een uiterst succesvolle vorm van co-makership, het Lerend Wijkcentrum.  

Niet alleen ROC Mondriaan had een probleem, ook Welzijnsorganisatie MOOI had een prangende vraag: hoe kan het wijkcentrum in de Haagse krachtwijk Escamp voldoende ondersteuning bieden aan bewoners? Het antwoord op beide vraagstukken was dat vo-leerlingen, mbo’ers en hbo’ers – in totaal ruim zestig mensen – in het wijkcentrum samenwerken en leren van elkaar. ‘Zij bedenken activiteiten voor bewoners en voeren deze uit, de agogen hebben een begeleidende rol. Hbo’ers coachen mbo’ers die op hun beurt de vo-leerlingen als maatje meenemen’, aldus Marjolijn van der Meer, die van het begin tot het eind betrokken was bij het project.

Studenten aan de slag

Binnen het project pakken studenten verschillende klussen op. Twee voorbeelden. Studenten Zorghulp en studenten Helpende Zorg & Welzijn van ROC Mondriaan ondersteunen wijkbewoners aan huis. Het gaat om zorg die de AWBZ en de Wmo niet (meer) vergoeden. Daarnaast draaien de studenten het wijkrestaurant Kleurrijk, waar bewoners een maaltijd kunnen nuttigen. Studenten van de opleiding Social Work begeleiden de studenten van niveau 1 en 2.  

 

Bestaand contact
Het contact tussen MOOI en ROC Mondriaan was er al. Een informeel gesprek op het bankje zette het project in gang. ‘Een concrete vraag of probleem is een voorwaarde voor zo’n innovatief project. Net zoals een goede partner’, aldus Van der Meer. ‘Met de verhuizing van onze opleiding naar een andere locatie verdubbelde het aantal studenten. Opeens had ik een groot tekort aan stageplaatsen.’ Het probleem van de school sloot aan op de vraag uit de wijk.

Mensen met lef
‘Voor zo’n vernieuwing heb je mensen met lef nodig’, zegt Van der Meer. ‘Want je stort je in het ongewisse. School en bedrijf moeten beide de grens durven en willen opzoeken.’ Maar ook geld speelt een rol. ‘Zonder subsidie hadden we dit nooit voor elkaar gekregen.’ Die investering betaalt zich inmiddels wel terug: onlangs is het vierde wijkcentrum geopend.

Dekking
Van co-makership was pas sprake na deze cruciale beginfase. Van der Meer: ‘Dan gaat het idee de organisaties in en krijgt het concrete invulling. Dat viel overigens niet mee. Je hebt echt wel drie jaar nodig omdat je op allerlei praktische bezwaren stuit. Docenten moeten bijvoorbeeld hun vaste programma omgooien. Omdat zij op locatie, dus in de wijk, lesgeven. En dat betekent: aansluiten bij wat er gebeurt en gevraagd wordt in de wijk.’

‘Als docenten zich gedekt voelen, durven ze meer’

De agogen in de wijkcentra volgen geen vaste procedures. Die zitten in hun hoofd. Dus moest er gewerkt  worden aan het helder maken van werkzaamheden en procedures.  Van der Meer kreeg voldoende ruimte van het CvB en nam de verantwoordelijkheid. ‘Daardoor voelen docenten zich “gedekt” en durven ze meer. Je moet alles anders doen, soms balanceer je op de rand van wat kan en mag.’

Geen blauwdruk
Inmiddels is het vierde Lerende Wijkcentrum geopend. Subsidie is niet meer nodig. Het project won onder andere de Haagse Onderwijsprijs en kreeg veel publiciteit. ‘Dat had ik van tevoren ook niet bedacht. Het heeft heel veel energie gekost, maar het was het wel waard. Het idee is geen blauwdruk, maar elementen ervan zijn zeker breder inzetbaar. Elke organisatie is anders. Als co-makership voor beide partijen iets oplevert, kom je er wel uit. Maar het is niet gemakkelijk. Alles gaat anders, dus alles loopt eerst verkeerd.’

Het Lerende Wijkcentrum is een initiatief van ROC Mondriaan en Welzijnsorganisatie MOOI. Betrokken partijen zijn Hogeschool InHolland,
Haagse Hogeschool, VMBO Zuidwest en Calibris. In het Lerende Wijkcentrum zijn
vo-leerlingen, mbo’ers en hbo’ers verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en planning van activiteiten in de realistische beroepssituatie.

 

Lerend wijkcentrum