Praktijkvoorbeeld 3

 
•••••••••

Echte professionals,

met echte collega’s

en echte opdrachten

 

Tijdens je laatste opleidingsjaar zes maanden als lid van een Research & Development-team bedrijfsopdrachten op het gebied van duurzaamheid uitvoeren: het onderwijsprogramma Value in the Valley maakte het mogelijk voor mbo’ers en hbo’ers. Een mooie basis voor een verdere loopbaan, dat in Value beyond the Valley een passend vervolg kreeg.

‘Studenten zijn gewend dat op elke vraag die een docent stelt een antwoord beschikbaar is. De studenten in Value in the Valley en het vervolg Value beyond the Valley gaan op zoek naar antwoorden die er nog niet zijn. De extra bagage die ze hierdoor krijgen is goud waard voor hun verdere loopbaan.’ Aan het woord is Hans Drijfhout, thans directeur van het Instituut Techniek van NHL Hogeschool Leeuwarden. Zijn loopbaan wordt, net als Value in the Valley, gekleurd door de kruisbestuiving tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Brug
‘Onderwijs en bedrijfsleven zijn wederzijds afhankelijk van elkaar’, vertelt Drijfhout. ‘Toch kun je dat niet zo goed zien. Het lijken twee verschillende werelden. Value in the Valley bracht de twee werelden samen in bedrijvencomplex Meerwold in Groningen. Enkele bedrijven hebben daar samen met het Alfa-college, AOC Terra en Hanzehogeschool Groningen en van Hall Larenstein een onderwijsprogramma opgezet dat een brug slaat.’

‘Het lijken twee verschillende werelden’

Drijfhout zelf heeft deze brug geheel bewandeld: bij de start van Value in the Valley zat hij nog in ‘die andere wereld’: hij werkte bij Stork, een van de participerende bedrijven. Nu is hij fulltime werkzaam in het onderwijs. ‘Ik heb de afgelopen tien jaar de ene eyeopener na de andere gehad. Hoe het onderwijs georganiseerd is. Hoe vergaderd wordt. Hoe jongeren tegen hun opleiding en loopbaan aankijken. Zo anders dan ik gewend was…’

Motivatie
Drijfhout is nog steeds lid van de ontwikkelgroep die Value in the Valley opzette. Hij is trots op wat er nu staat. ‘Namens Stork had ik al bij een eerdere samenwerking met het Alfa-college meegeholpen een praktijklokaal te voorzien van state-of-the-art apparatuur. Meer praktijk binnen de opleiding bleek te werken. Dit hebben we vervolgens met allerlei partners uitgebouwd – multilevel en multidisciplinair – tot Value in the Valley.’

‘Dit daagt uit, motiveert’Daarbij werkten studenten als projectmedewerkers in kleine groepen aan de opdrachten van bedrijven en waren zelf verantwoordelijk voor de projectresultaten. Studenten waren echte professionals, met echte collega’s en echte opdrachten. Zo droeg de student, gecoacht door docenten en experts uit het bedrijfsleven, daadwerkelijk bij aan innovatie met het oog op duurzaamheid. Groei
Drijfhout: ‘Bij dit onderwijsprogramma en het vervolg, Value beyond the Value, zie je de studenten groeien: bleu bij het binnenkomen en enthousiast, vol van frisse ideeën en soms zelfs strak in het pak bij de presentatie. Bedrijfsmatig werken, als een reguliere werknemer, daagt uit en motiveert. Deze studenten zijn klaar voor de volgende fase in hun loopbaan.’Hans Drijfhout heeft een publicatie geschreven over zijn ervaringen met de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven: Ondernemen in de toekomst. De regio als pleisterplaats.

Ook met co-makership aan de slag?

Focus dan op de voordelen. Bij Value in the Valley en het vervolg Value beyond the Valley leverde co-makership veel op: 

  • betere startkwalificaties met langere ‘houdbaarheid’ (duurzaam)

  • zelfstandige en ondernemende houding studenten, waardoor ze beter voorbereid zijn op toekomst

  • brede en actuele kijk op de wereld van de praktijk
  • betere begeleidingsvormen op de werkvloer die aansluiten op de realiteit
  • stimulans professionalisering docenten
  • 
uitgebreid netwerk van opdrachtgevers, opleidingen en studenten

  • enthousiaste deelnemers

 

Value in the Valley