Vmbo & co-makership

 
•••••••••

Het Schoonhovense netwerk

Voor het Schoonhovens College betekent co-makership meer dan het gebruikelijke contact dat (v)mbo-scholen met het bedrijfsleven hebben in de vorm van stages en gastlessen. Locatiedirecteur Leen Prins: ‘We ontwikkelen ons lesprogramma echt samen met bedrijven en instellingen uit onze regio.’

De nauwe banden van de school voor tweetalig vwo en vmbo met organisaties in de omgeving, zijn niet van gisteren. ‘Daar zijn we tien jaar geleden al aan beginnen te bouwen’, vertelt Prins. ‘Dit vanuit de drie pijlers voor ons vmbo:
•    versterking beroepsgerichte programma’s;
•    zo veel mogelijk praktijkervaring;
•    doorlopende leerlijn richting mbo.

School naar buiten
In 2007 startte het Schoonhovens College het project De school naar buiten om de samenwerking met bedrijven te verbeteren. ‘Ons netwerk breidde zich flink uit. Ahold bijvoorbeeld biedt leerlingen bij het vak Economie een opleidingsprogramma en toetst deze leerlingen zelf.’

‘Randstad helpt onze leerlingen zich voor te bereiden op een stagegesprek’

‘Randstad Uitzendbureau helpt onze leerlingen zich voor te bereiden op een stagegesprek. Andere bedrijven begeleiden onze studentenondernemingen bij hun ondernemingsplan voor Handel en Administratie. En er gebeurt nog veel meer.’  

Wederkerig
Wederkerigheid is de basis van alle samenwerking. Zo ook bij het Schoonhovens College. ‘Bedrijven bieden ons veel, maar wij hebben hen ook veel te bieden’, aldus Prins. ‘Onze regio kent een grote maakindustrie met veel metaalbedrijven. Wij hebben een lasrobot in huis en een paar vakdocenten van onze opleiding Metalectro zijn echte experts op het gebied van CNC ofwel computergestuurde machines. Zij geven zo nu en dan advies aan bedrijven over het werken hiermee. Erg waardevol.’

Zichtbaar resultaat
Wat ooit als een project begon en in 2010 afliep, is inmiddels structureel ingebed in het onderwijsprogramma van de school. Anno 2014 bestaat het praktijknetwerk van het Schoonhovens College uit meer dan honderd regionale organisaties. Zowel school als bedrijfsleven varen er wel bij. De school omdat ze daarmee bedrijven en instellingen op verschillende manieren in huis haalt en het loopbaanleren zo heel praktisch kan invullen, het bedrijfsleven omdat het toekomstige werknemers aan zich weet te binden. Bovendien kunnen bedrijven netwerken tijdens de businessavonden van het netwerk. ‘En het werkt als een vliegwiel’, stelt Prins. ‘Nu bedrijven zien dat deelname aan het netwerk zichtbaar loont, komen ze massaal op ons af.’

Doorlopende leerlijn
Toch kent het Schoonhovense verhaal ook een minder succesvolle kant. Prins: ‘De doorlopende leerlijn met het mbo krijgen we niet goed van de grond. Onze leerlingen vliegen naar verschillende mbo-instellingen uit, zoals ID College, Da Vinci en ROC Midden Nederland.’

‘Fysieke afstand tot ROC’s speelt ons parten in de doorlopende leerlijn’

‘Het probleem daarvan is dat we op die manier vrij moeilijk eenduidige afspraken kunnen maken met het mbo. Daarnaast  speelt de fysieke afstand tot deze ROC’s ons parten.’ Maar Prins ziet wel degelijk de noodzaak om tot een beter doorlopende leerlijn te komen. ‘Onze ambitie is om een mbo-opleiding voor Metalektro onder één dak met het vmbo te brengen. Zo blijven de docenten met elkaar in gesprek en hoeven bedrijven maar in één contact te investeren.’

 

VMBO & C0-Makership