Feedback als instrument

 
••••••••••

Audit geeft impuls

Bij elk HPBO-project volgt na anderhalf jaar een tussentijdse evaluatie. De projecten kunnen dan een bezoek van de auditcommissie verwachten. Hans Koole, voorzitter van deze commissie, over de kracht van ‘even pas op de plaats maken’.

‘Bruggenbouwer Onderwijs en Arbeidsmarkt’ staat er op de website van Hans Koole. Een aanduiding die recht doet aan het werk van Koole de afgelopen jaren, getuige zijn cv. Steeds weer begeeft hij zich op het snijvlak van school en bedrijf en slaat een brug. Zo ook in de rol van voorzitter van de HPBO-auditcommissie. Het is werk dat Koole veel voldoening geeft. ‘Ik hoor van scholen dat ze door ons bezoek een flinke impuls krijgen. Vooral de vijf “sleutels” die we aanreiken, geven hen brandstof om door te bouwen.’

Auditcriteria
Bovenstaande ‘sleutels’ zijn de vijf criteria die de auditleden in het achterhoofd hebben als zij een project tussentijds bezoeken. Koole: ‘We willen weten hoe ver een project gevorderd is. Dit doen we door het projectplan en de tussenrapportage goed te lezen en vervolgens gesprekken te voeren met projectleiders, docenten, leerlingen en betrokken bedrijfsmensen. De vijf criteria geven ons daarbij houvast.’

‘Even pas op de plaats maken’

Bij de ruim dertig projecten waarvoor Koole met zijn team een audit verzorgde, rolde er slechts drie keer een negatief advies uit. ‘Steeds bleek dat er iets fout was bij meerdere sleutels. Hierdoor was er onvoldoende vooruitgang geboekt en zagen we geen kans meer om dit recht te trekken.’

Houd het klein
Bij het gros ging het wel voortvarend of zag de commissie zeker nog kans van slagen. ‘Na onze terugkoppeling aan HPBO kregen de samenwerkende partners dan bijvoorbeeld het advies om het project minder breed aan te vliegen. “Houd het klein” is een van de aanbevelingen die HPBO vaak geeft. Je maakt het project dan meer behapbaar en, zeker zo belangrijk, overzichtelijker voor je docenten.’

Mooi moment
In de meeste gevallen is het bezoek van de auditcommissie een mooi moment voor de projectbetrokkenen om even pas op de plaats te maken. Om onderling zaken te bespreken en elkaar feedback te geven. Koole: ‘Dat laatste is misschien wel het krachtigste instrument om een innovatie succesvol te maken: je gaat de discussie aan en reflecteert. Zo is het voor iedereen weer helder waar het allemaal om draait.’

 

Succesvol innoveren doe je zo!

  • Blijf scherp op de vijf ‘sleutels’.
  • Houd het klein en behapbaar.
  • Documenteer alle stappen die je zet en hun resultaat.
  • Reflecteer regelmatig op je handelen.
  • Raadpleeg eerst de literatuur of best practices als je een oplossing zoekt voor een probleem.