Praktijkvoorbeeld 2

 
•••••••••

 

College4Business

Waar ooit de Zuiderzee golfde, bevindt zich nu een kweekvijver voor ondernemerschap en ondernemendheid: ROC van Flevoland steekt met College4Business vol in op ondernemingsonderwijs.

Toen ROC van Flevoland in 2007 een aanvraag indiende voor een Innovatiearrangement van HPBO stond er al een heldere visie in de schoolmuren gegrift: de onderwijsinstelling – van College van Bestuur tot aan de werkvloer – zag het als haar verantwoordelijkheid om ondernemerschap en ondernemendheid te stimuleren bij haar studenten. Onze economie is immers gebaat bij mensen die dromen, denken, durven en doen. Zo ontstond College4Business.

‘Wij willen onze studenten bovenop de kwalificatiedossiers iets extra’s meegeven’, vertelt manager Bram Smit. ‘Nederland heeft meer dan 200.000 zzp’ers. 60 procent daarvan heeft een mbo-diploma. Dat zijn cijfers waar we als ROC niet om heen kunnen. Verder zien werkgevers graag werknemers met een ondernemende houding, die proactief ergens mee aan de slag gaan. Redenen te over voor ons om Ondernemerschap naast Sport en Internationalisering tot speerpunt te benoemen.’

‘We geven ze bovenop de kwalificatiedossiers iets
extra’s mee’

Met behulp van het regionale bedrijfsleven (dat o.a. in een expertpool zit en gastlessen geeft) en partijen als HPBO en de Kamer van Koophandel heeft het Flevolandse ondernemersonderwijs flink wat vlees op de botten gekregen. Er belanden steeds meer facetten van het zakendoen op het opleidingenpallet. Overname van een bestaand bedrijf bijvoorbeeld (zie kader). En internationaal zakendoen.

Terug naar de wortels
Een mooi voorbeeld van aandacht voor internationaal zakendoen, is de module ‘Zakendoen met je Roots’. ‘Daarmee zijn we twee jaar geleden gestart’, aldus Smit. ‘Bij dit maatwerktraject kunnen studenten zich voorbereiden op het zakendoen met het land waarmee ze een band hebben op grond van hun afkomst of affectie.’

‘Je ziet de studenten echt veranderen’‘Afgelopen jaar zijn enkele studenten naar Suriname geweest, het jaar daarvoor ging een groepje naar Marokko. Ze leggen er contacten en doen marktonderzoek. Ook mooi is de samenwerking met het vmbo. 
Onze studenten coachen leerlingen bij hun mini-ondernemingen en zetten daarbij de kennis en ervaringen in die ze bij hun eigen Student Company hebben opgedaan. Ze doen dat echt met veel plezier.’

Strak in het pak
Studenten vinden ondernemerschap sowieso erg leuk, onderstreept Smit. ‘Dit thema ademt zelfstandigheid, vrijheid en trots en heeft daarom een enorme aantrekkingskracht. Zelfs daar waar je dit niet zou verwachten, zoals bij Zorg en Welzijn, omdat er nu eenmaal geen directe link is met het ondernemerschap. Iedereen ziet wel in dat ondernemerschap niet is voorbehouden aan zzp’ers. Je ziet de studenten ook echt veranderen. Dan staan ze strak in het pak het product of dienst van hun Student Company te presenteren. Bijvoorbeeld op de jaarlijkse Student Fair in Riga. Prachtig is dat.’

College4Business

in trajecten en modules

  • In het eerste jaar krijgen alle BOL-studenten van ROC Flevoland twintig weken lang, twee uur per week het lesonderdeel Inleiding Ondernemingsvaardigheden, met op de beroepsrichting afgestemde casuïstiek en gastlessen door het bedrijfsleven.
  • Alle tweede- en derdejaars studenten (niveau 3/4) kunnen een College Company-traject volgen, waarin ze allerlei facetten doorlopen waarmee een onderneming te maken krijgt.
  • Daarnaast is er het Starterstraject Eerste Hulp Bij Starten. Ook niet-studenten kunnen zich inschrijven.
  • Er zijn ook twee modules: ‘Ondernemen door Overnemen’ en ‘Zakendoen met je Roots’.