Praktijkvoorbeeld 4

 
•••••••••

De leraar terug naar school

 

Scalda

samen leren in meesterschap

'Hoe zorg je ervoor dat techniekdocenten niet alleen ondernemend en initiatiefrijk worden, maar ook bij blijven op hun vakgebied? Het Zeeuwse Scalda stelde zichzelf die vraag vijf jaar geleden. Het antwoord: door bedrijven in te schakelen voor de bijscholing van docenten. En door docenten verantwoordelijk te maken voor SLIM.

Een gouden ingeving. Zo noemt Jeroen van den Oord, directeur Techniek bij Scalda, het idee om bedrijven om hulp te vragen bij de bijscholing van de docenten techniek. ‘De technische sector is in beweging; er gebeurt veel, de ontwikkelingen gaan snel. Dit heeft ook gevolgen voor je docentenkorps. Docenten moeten op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Dat vraagt om een initiatiefrijke en ondernemende houding. Mensen met die attitude kijken hoe ze hun eigen kennis en het curriculum actueel houden. Ze zorgen voor dynamiek in de organisatie en een gevarieerder en actueler lesaanbod. Daarmee kun je goede stagiairs en afstudeerders afleveren.’

Professionalisering
Natuurlijk had Scalda al contact met het regionale bedrijfsleven. Maar dit contact is de afgelopen vijf jaar als gevolg van het project Vakmanschap is Meesterschap (ViM) en opvolger Samen Leren In Meesterschap (SLIM) geïntensiveerd. ‘Kern is dat we het bedrijfsleven naar school halen om daar bij te dragen aan de professionalisering van docenten.’

‘Docenten gaan over de inhoudelijke invulling’

‘Grote verschil tussen beide projecten is dat SLIM zich vooral richt op het curriculum van de leerlingen. Bovendien ligt de inhoudelijke invulling in handen van de docenten. Aanvankelijk was vooral het management bezig met deze projecten. Gaandeweg is die verantwoordelijkheid verschoven naar de teamleiders en vervolgens naar de docenten.’

Curriculum
SLIM gaat dus een stapje verder dan ViM. ‘Docenten vragen zich samen met het bedrijfsleven af hoe actueel het curriculum is. Sluit het lesaanbod wel goed aan op de behoefte van het bedrijfsleven? Samen komen ze tot thema’s die tijdens zogenaamde SLIM-avonden verder worden uitgediept. Zo hebben we samen met autobedrijven gekeken hoe we het onderdeel hybride auto’s in de opleiding autotechniek zouden kunnen opnemen.’

Behoefte
Het bedrijfsleven juicht het initiatief toe. ‘Bedrijven zijn heel bewust bezig met SLIM. Ze weten dat de investering in de kwaliteit van het onderwijs zich terugbetaalt. Docenten die weten wat er speelt in de beroepspraktijk, die op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen, zullen dit tijdens de lessen overbrengen op hun studenten. Het bedrijfsleven plukt uiteindelijk de vruchten van ondernemende types die zich afvragen of hun kennis up-to-date is. En of hetgeen ze overbrengen wel aansluit bij de vraag van het regionale bedrijfsleven.’

‘We hebben tevreden, betrokken en initiatiefrijke docenten’

Ook de technische colleges van Scalda profiteren van het project. Van den Oord: ‘De betrokkenheid van docenten bij de regio en het bedrijfsleven is toegenomen. Docenten hebben ook duidelijk meer plezier in hun werk. Ze vinden het fijn om samen met het bedrijfsleven te werken aan hun eigen ontwikkeling en professionalisering. Ze hebben het gevoel dat ze werken aan echt goed onderwijs.’

Waan van de dag
Vijf jaar investeren in vakmanschap en ondernemerschap van docenten leidt tot mooie resultaten, zo stelt Van den Oord. ‘Maar we moeten er wel aan blijven trekken. Als er geen structurele aandacht meer wordt besteed aan de ontwikkeling van docenten bestaat het risico dat de waan van de dag het overneemt en het hele initiatief uiteindelijk als een nachtkaars uitgaat. Dat zou zonde zijn, want we hebben de afgelopen jaren gezien dat het binnenhalen van actuele kennis uit het bedrijfsleven niet alleen ondernemende studenten, maar ook tevreden, betrokken en initiatiefrijke docenten oplevert.’