Praktijkvoorbeeld 3

 
•••••••••

 

Het Circuit

De theatervoorstelling ‘Lekker kort eruit’. De Eindhoven Rockcity Rockopera. Twee real life projecten van Het Circuit van Summa College, een Eindhovense mbo-instelling. Het meewerken aan dergelijke producties in de kunst- en cultuursector levert studenten een waardevol netwerk en een uniek inkijkje in hun professionele toekomst op.

Ondernemerschap binnen Rock City Institute

Studenten melden zich aan bij Rock City Institute omdat het hun droom is om hun geld te verdienen met muziek, hun passie. Ondernemerschap is hierbij een vereiste. Binnen een zich snel ontwikkelende wereld moet je als professional in staat zijn om je eigen werk te creëren.

‘Om succesvol te zijn moet je weten hoe de branche werkt’, vertelt Bart Janssen, teamleider Summa Artiest. ‘Je afgeleverde werk moet van voldoende kwaliteit zijn en je moet weten op welk vlak je passie ligt. Binnen de opleiding hebben studenten vanaf leerjaar 1 “Business” op het rooster. Door professionals worden ze voorbereid op de zakelijke aspecten van het werken in de muziekwereld. Op het rooster is daarnaast veel aandacht voor individuele en bandskills.’‘Een derde belangrijk element is RCI Company, waarbinnen studenten werken aan projecten van verschillende aard. De Projecten van Het Circuit voeren studenten uit binnen de uren RCI Company. Hier doen studenten de benodigde vaardigheden op door real life te oefenen en te ontdekken op welk vlak hun talenten liggen.’

De afgelopen jaren is er fors bezuinigd op gemeentelijke muziekscholen. Hierdoor is een markt ontstaan voor particuliere muziekscholen gespecialiseerd op één instrument. Janssen: ‘We zien dat veel afgestudeerden studenten hierop inspringen. Het lesgeven wordt gecombineerd met zelf optreden en bijvoorbeeld het werken bij evenementenorganisaties. Na een kleine dip in een aantal evenementen in 2012 is het aantal in 2013 weer gestegen.’

Stel je volgt een opleiding aan het Rock City Institute (RCI). Je wilt het maken in de muziekbusiness. Je oefent. Je hebt talent. Maar daarmee ben je er nog niet. Om je doel te bereiken, moet je vol aan de bak. Je hebt een groot netwerk nodig. Je moet weten hoe het wereldje – het circuit – in elkaar steekt. Wat er allemaal bij komt kijken. Maar hoe leer je zoiets? RCI geeft een veelkleurig antwoord op deze vraag. Een van de meest in het oogspringende manieren om entrepreneurschap te ontwikkelen is deelname aan de creatieve projecten van Het Circuit.

Pitchen
‘Wij benaderen onze partners – zoals het Parktheater en de poptempels Dynamo en De Effenaar – met de vraag of zij projecten gaan opzetten waaraan studenten een wezenlijke bijdrage kunnen leveren’, vertelt coördinator Hebe Martens-Keultjes. ‘Het gaat daarbij om werk dat echt aansluit op hun opleiding. Dat kan Artiest zijn. Maar ook Fashion of, nog breder, Bouw-infra en Communicatie. Bij podiumkunsten heb je nu eenmaal met allerlei disciplines te maken.’


‘Het gaat om werk dat echt aansluit bij hun opleiding’

‘Veel opleidingen hebben de real life projecten van Het Circuit in hun curriculum opgenomen, als stage of bijvoorbeeld als leeropdracht’, voegt projectleider Bart Janssen toe. ‘Dat is erg belangrijk. Want als we eenmaal “ja” tegen een project hebben gezegd, moeten we ook echt aan de slag: er is een deadline. Het kost overigens geen moeite om studenten te motiveren: vaak moeten we vooraf een pitchwedstrijd of auditie houden.

’

Het enthousiasme van de studenten is begrijpelijk: zij krijgen de kans hun talent te ontwikkelen in projecten die aansluiten bij hun belevingswereld. Bovendien levert het hen een groter netwerk op. Een groot goed, aangezien veel van deze studenten straks hun eigen werk moeten creëren en dus een dosis ondernemerschap kunnen gebruiken. ‘Dat leren ze bij Het Circuit volop’, onderstreept Martens-Keultjes. ‘Natuurlijk: wij faciliteren en zorgen er samen met de opleidingen, partners en experts uit de praktijk voor dat de begeleiding top is. Maar het zijn de studenten die het moeten doen: het project is echt hun kindje.’

Olievlekwerking

In vijf jaar is Het Circuit uitgegroeid tot een platform met olievlekwerking. Janssen: ‘Het aantal partners groeit. Daarnaast zijn bij de projecten inmiddels niet alleen onze eigen studenten en docenten betrokken. We werken samen met SintLucas, Fontys, diverse vo-scholen en basisscholen.’ Verder wordt de werkwijze van Het Circuit binnen Summa College ook bij andere projecten gehanteerd. ‘Bijvoorbeeld bij 040 Projects van de opleiding Sociaal Cultureel Werk’, haakt Martens-Keultjes in: ‘Bij deze projecten zetten we ook samen met partners culturele evenementen op. Maar het accent ligt hier op het voorkomen van voortijdig schooluitval. Dit initiatief had nooit bestaan als Het Circuit er niet was. Summa heeft hier dus veel aan te danken. Net als het culturele leven in Eindhoven!’ 


Het Circuit
Het Circuit is oorspronkelijk gestart als impresariaat om opdrachten van bedrijven in de creatieve sector te werven. Dit gebeurde eerst onder de vlag van HPBO, maar inmiddels staat Het Circuit op eigen benen. Na vijf jaar staat de teller op meer dan 75 projecten, waaraan meer dan 1.000 studenten mee hebben gedaan.