Tata NedTrain Damen

 
••••••••••

 

 

Investeren in technisch talent

NedTrain, Tata Steel en Damen Shipyards: drie bedrijven die investeren in de opleiding van technisch talent. NedTrain en Tata Steel kiezen daarbij voor nauwe samenwerking met een ROC, Damen Shipyards werkt bewust niet samen met het mbo. Innovisier+ vraagt Jeroen Klumper (Tata Steel), Sabine Bolhuis (NedTrain) en Olivier Stuip (Damen Shipyards) naar de motieven van hun bedrijf.

Werknemers van het staalconcern Tata Steel kunnen via de Tata Academy een mbo-diploma elektrotechniek, werktuigbouw, procestechniek of logistiek halen bij het ROC Nova College in Beverwijk. ‘Goed opleiden is van groot belang voor het staalbedrijf. Maar het is niet onze core business. Dat is staal maken en bewerken’, stelt Jeroen Klumper, manager training centre van Tata Steel. ‘Dus werken we in onze Academy samen met de technische opleidingen van het Nova College. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers een landelijk erkend diploma hebben. Ook met het oog op hun duurzame inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit. Zo kunnen werknemers als gediplomeerd vakman aan de slag voor Tata Steel. Ook kunnen ze met een diploma elders makkelijk werk vinden, als ze dat willen of als het nodig zou zijn.’

‘Goed opleiden is van groot belang voor het staalbedrijf. Maar het is niet onze core business’

Klumper vindt dat Tata Steel en het ROC elkaar versterken: ‘Wij schrijven grote aantallen werknemers in voor een BBL-traject bij het Nova College. Met het ROC sluiten wij een contract waarin we prestatieafspraken vastleggen over de kwaliteit van het onderwijs en het slagingspercentage. We vertrekken daarbij vanuit de eigen specialismen: het ROC brengt werknemers de benodigde theorie bij, onze praktijkopleiders laten zien hoe die basisprincipes werken in industriële installaties voor staalproductie.’

Experimenteren
In de TechniekFabriek van NedTrain kunnen leerlingen in twee jaar het diploma monteur mechatronica (mbo-2) halen. Waarom heeft het treinonderhoudsbedrijf deze vakschool opgericht? Manager Sabine Bolhuis: ‘We hebben behoefte aan direct inzetbare treinmonteurs. Maar mbo’ers met een technisch diploma hebben onvoldoende specialistische kennis van treintechniek. De mechatronica kent tien verbindingstechnieken, maar leerlingen leren niet welke daarvan in een trein de belangrijkste zijn. Ook maken leerlingen kennis met onze bedrijfsprocessen voor veilig werken en is er veel aandacht voor de beroepshouding die NedTrain van hen verwacht. Zo leren leerlingen in een gecombineerd traject zowel mechatronica, treintechniek als het bedrijf kennen.’

Gecombineerd
Het ROC van Twente is sinds de start van de TechniekFabriek een serieuze partner voor innovatie. Bolhuis: ‘We willen een hybride leeromgeving creëren die zo goed mogelijk aansluit bij de werkprocessen van NedTrain. Het ROC van Twente wilde met ons experimenteren om binnen de regels tot een praktijkgerichte opleiding te komen. Dat resulteerde in een gecombineerde leerroute waarin leerlingen in het eerste jaar onderwijs krijgen volgens de beroepsopleidende leerweg en in het tweede jaar volgens de beroepsbegeleidende leerweg.’

‘Het ROC wilde experimenteren om binnen de regels tot een praktijkgerichte opleiding te komen’

Bij scheepsbouwer Damen Shipyards kunnen werknemers een regulier BBL-traject doorlopen. Maar van verregaande samenwerking met een ROC is geen sprake. Dat heeft met behoefte en aantallen te maken, vertelt adviseur learning & development Olivier Stuip: ‘De scheepsproductie ligt grotendeels bij onze buitenlandse werkmaatschappijen. Op het hoofdkantoor en de werven in Nederland werken “maar” 800 van de 3.000 medewerkers in de productie. Dat productiewerk is projectmatig en bestaat uit het samenstellen van scheepsonderdelen. Monteurs die van het ROC komen, bezitten de technische basiskennis om meteen aan de slag te gaan. Branchespecifieke kennis over maritieme en offshore techniek brengen we ze bij via praktijktrainingen en training-on-the-job.’

Research lab
Damen investeert juist in contacten met hbo-instellingen en universiteiten. Want op de Nederlandse locaties van het bedrijf is behoefte aan kennis over logistiek, sales en onderzoek en ontwikkeling. Stuip: ‘Voor hogescholen en de TU Delft verzorgen we voor technische opleidingen gastcolleges en minoren. Ook hebben we een research lab op de RDM Campus. Zo komen we in contact met studenten scheepsbouwkunde en werktuigenbouwkunde, die we ondersteunen bij het uitvoeren van hun innovatieve onderzoeksprojecten. Ook kunnen ze bij ons stagiair of trainee worden. Zo kunnen studenten op allerlei manieren kennismaken met de scheepsbouw.’

 

Checklist: waarom werken bedrijven samen met een ROC?

•    Werknemers kunnen een landelijk erkend diploma halen.

•     Het bedrijf heeft behoefte aan (grote aantallen)
      technisch geschoolde vakmensen.

•    Het bedrijf heeft behoefte aan direct inzetbare vakmensen.

•    In de beroepsopleiding kunnen theorie- en praktijkonderwijs
      worden toegespitst op de eigen bedrijfsprocessen.