Innovam

 
•••••••••••

Technische boost voor leerling-autotechnici

In het Onderwijsleerbedrijf heeft Innovam, opleidings- en exameninstituut voor de mobiliteitsbranche, nauw samengewerkt met bedrijven en mbo-instellingen. Innovam-directeur Herme Bruin: ‘De bedrijven zagen een enorme vooruitgang in de technische vaardigheden, motivatie en klantgerichtheid van de jonge monteurs.’

‘Het Onderwijsleerbedrijf is in het leven geroepen om BOL-leerlingen meer praktijkonderwijs te bieden’, vertelt Bruin. ‘We kregen vaak van bedrijven uit de autobranche te horen dat afgestudeerde mbo’ers van BOL-opleidingen niet voldoen aan hun verwachtingen. De sleutelvaardigheden en de werkhouding blijven achter bij wat een beginnend monteur in hun ogen zou moeten kunnen. Voor ons reden om samen met BOVAG-bedrijven het Onderwijsleerbedrijf aan te bieden aan ROC’s. Hierin volgen BOL-leerlingen zes tot acht weken fulltime praktijkonderwijs in een gesimuleerd autobedrijf onder begeleiding van een ervaren werkplaatsmanager.’

‘Het was een leerbedrijf pur sang’

ROC Midden Nederland was een van de tien mbo-instellingen waar leerlingen praktijkonderwijs in een Onderwijsleerbedrijf konden volgen. Als Automotive College trok het ROC samen op met Innovam. Het ROC verzorgde het reguliere onderwijs en Innovam gaf in het Onderwijsleerbedrijf extra praktijkonderwijs. Dat vond plaats naast de huidige locatie van het Automotive College, op het terrein van Innovam in Nieuwegein. ‘Het was een leerbedrijf pur sang’, vertelt Bruin. ‘Met auto’s van echte klanten, aangeleverd door bedrijven uit de omgeving. Waar niet alleen een werkplaats was, maar ook een receptie. Leerlingen trainden alle aspecten van het autobedrijf: van het volledig uit elkaar halen van een motor tot en met het opstellen van een factuur. Dit alles onder begeleiding van een werkplaatsmanager. Deze was in dienst van Innovam en stond borg voor de kwaliteit van het werk van de leerlingen.’

Eigen beheer
Het Onderwijsleerbedrijf was een succesvol concept. ‘Deelnemende leerlingen, bedrijven en scholen gaven het extra praktijkonderwijs hoge rapportcijfers. De bedrijven zagen een enorme vooruitgang in de technische vaardigheden, motivatie en klantgerichtheid van de jonge monteurs.’ Toch is het aantal mbo-instellingen dat meedoet aan het Onderwijsleerbedrijf, sterk afgenomen. De scholen vinden het te duur.

‘Leerlingen trainden alle aspecten van het autobedrijf ’

Ook bij ROC Midden Nederland was dit het geval. Bruin: ‘Net als een aantal andere mbo-instellingen heeft ROC Midden Nederland besloten om het Onderwijsleerbedrijf in eigen beheer voort te zetten. Volgens het ROC is dat goedkoper. Het Automotive College zorgt nu zelf voor de aanvoer van auto’s en heeft de werkplaatsmanager overgenomen van Innovam. Innovam bewaakt nog wel de kwaliteit van het werk. Het Automotive College huurt ook nog steeds de werkplaatsruimte bij ons. Ik ben wel benieuwd of ROC Midden Nederland in staat is om op eigen kracht hetzelfde leerresultaat te behalen als samen met Innovam.’

Integreren
Terugkijkend op het traject zoals dat bij Automotive College plaatsvond, constateert Bruin dat het belangrijk is vanaf dag één te bekijken hoe het extra praktijkonderwijs op een goede manier ingebed kan worden in het bestaande onderwijsprogramma. ‘Dat lukte niet altijd. Mbo-instellingen die met ons een onderwijsleerbedrijf willen opzetten of een eigen equivalent willen organiseren, zou ik dan ook willen aanraden hier voor aanvang van het programma zorgvuldig bij stil te staan.’