Fitland XL

 
••••••••••

Autistische jongeren
aan de slag

Jongeren met autisme een goede kans geven op de arbeidsmarkt. Dat is de insteek van het project ‘Kansrijk opleiden’, waarin verschillende scholen en ondernemingen in de gemeente Sittard-Geleen samenwerken. Voor Herman Falkenberg van Fitland XL is het succesvolle project de normaalste zaak van de wereld: ‘Je moet als ondernemer je steentje bijdragen en je maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.’

Falkenberg is vestigingsmanager van Fitland XL Sittard, een groot complex in de zogeheten Sportzone Limburg, met een sportschool, wellnessresort, restaurant, hotel en evenementencentrum. Ook het naastgelegen voetbalstation van Fortuna Sittard hoort bij het bedrijf. Genoeg mogelijkheden voor stagiairs.

‘Betrokken mensen die serieus met elkaar samenwerken, dat heeft van Kansrijk opleiden een succes gemaakt’

In dit geval leerlingen met een autistische stoornis, van de doorlopende leerlijn Facilitaire Dienstverlening (FD2). Een unieke opleiding onder de noemer Kansrijk Opleiden, opgezet door het DaCapo College (vmbo) en Leeuwenborgh Opleidingen (mbo), in samenwerking met een aantal bedrijven en de gemeente Sittard-Geleen. Het project wordt uitgevoerd in het kader van het Innovatiearrangement.

Groot succes
‘Zo’n vijf jaar geleden werden we benaderd door het DaCapo College’, vertelt Falkenberg. ‘Met de vraag of we wilden meedoen met een project om autistische leerlingen een fatsoenlijke kans op de arbeidsmarkt te geven. Als Fitland willen we graag sociaal ondernemen en dus hebben we onze medewerking toegezegd. En ik kan nu na vijf jaar zeggen dat Kansrijk Opleiden één groot succes is! Op één na alle leerlingen die deelnamen zijn geslaagd en zijn nu bezig met een vervolgopleiding of hebben een baan. Ook bij ons zijn er een paar voormalig leerlingen aan het werk.’

Serieuze samenwerking
Jaarlijks biedt Fitland plaats aan circa tien stagiairs uit het project Kansrijk Opleiden, voornamelijk in de facilitaire en technische dienst. Veel omschakeling vergde dat volgens Falkenberg niet. ‘Voor de begeleiding zijn we binnen onze staf wel specifiek op zoek gegaan naar personen die affiniteit hebben met het begeleiden van leerlingen én die het leuk leek om met deze doelgroep te werken.’

‘We helpen graag om autistische jongeren een betere kans op werk te bieden’

‘Samen met de begeleiders uit het onderwijs zitten die mensen wekelijks om de tafel. Ze hebben ook een training gehad over de omgang met autistische leerlingen, waarbij de nadruk vooral ligt op rust en structuur. Van beide kanten – onderwijs en bedrijfsleven – ging het om hele betrokken mensen die serieus met elkaar samenwerkten. En dat heeft dit project tot een succesverhaal gemaakt.’

Vanzelfsprekend
Die nauwe samenwerking vindt Falkenberg niet zozeer innovatief, maar eerder een vanzelfsprekendheid. ‘Het hoort er gewoon bij. Fitland XL biedt immers ook onderdak aan verschillende onderwijsinstellingen. We hebben dus niet alleen stagiairs over de vloer; verschillende van onze ruimtes doen overdag dienst als klaslokalen. Veel onderwijsmensen zitten elke dag in onze gebouwen, dus het is makkelijk om even samen een kopje koffie te drinken en eventuele problemen meteen aan te pakken. We bemoeien ons niet echt inhoudelijk met het curriculum, maar door het dagelijkse contact en het wekelijkse overleg is er wel sprake van een goede aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.’

Verantwoordelijkheid nemen
Het Innovatiearrangement is dan wel afgelopen, Falkenberg is vastbesloten door te gaan met de intensieve samenwerking. ‘Iedere ondernemer moet naar mijn idee zijn steentje bijdragen aan de maatschappij. Met FD2 bieden we autistische leerlingen een betere kans op de arbeidsmarkt. Het is daarom heel jammer dat met het stoppen van de subsidie een aantal partijen het laat afweten. Niet alleen ondernemers, maar ook het onderwijs moet zijn verantwoordelijkheid voor de samenleving nemen.’

Kansrijk opleiden
In dit filmpje van HPBO vertellen leerlingen Larissa en Gabriël over hun ervaringen met het project Kansrijk Opleiden.