Alliander en HAN

 
••••••••••

Bruisende samenwerking

Bruisende samenwerking 
Netwerkbedrijf Alliander participeert met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in de deeltijdopleiding elektrotechniek. Zo’n intensieve samenwerking in een beroepsopleiding, daar is geen ontkomen aan in de razendsnel veranderende energiesector, stelt Robert Berends, HR Programmamanager Techniek bij Alliander: ‘Doen bedrijven en onderwijsinstellingen dat niet, dan zijn ze reddeloos verloren.’


Ieder jaar beginnen vijf studenten met een baan bij Alliander in combinatie met een 4-jarige deeltijdopleiding. Ook andere bedrijven zijn inmiddels aangehaakt. Deze opleiding is een onderdeel van het programma ‘Werken en Leren met energie’ van SEECE, het expertisecentrum voor duurzame elektrische energie. De HAN, Alliander en de andere deelnemers van SEECE startten in 2013 met de deeltijdopleiding elektrotechniek op hbo-niveau. Berends: ‘Alliander is een van de oprichters van SEECE. Binnen dit samenwerkingsverband hebben we ons hardgemaakt voor het programma “Werken en Leren met Energie”.’

Professionals verleiden 

‘Doel van dit programma is het tekort aan goed geschoolde technische professionals in de energiesector terug te dringen. In 2013 constateerden we dat de vraag van bedrijven in deze branche naar technisch personeel veel groter was dan het aanbod van afgestudeerden. Dit was een probleem dat we samen met het hbo moesten oplossen. Want dat kampte met een dalende instroom van studenten’, aldus Berends. ‘Met deze deeltijdopleiding wilden we nieuwe doelgroepen aanboren. De zekerheid van een contract in combinatie met een opleiding, moet professionals uit andere sectoren verleiden hun carrière te vervolgen in de energiesector.’

De technologie verandert zo snel, dat onderwijsinstellingen de aansluiting met het bedrijfsleven dreigen te verliezen

‘Wat daarnaast speelt, is de transitie in de energiesector’, legt Berends uit. ‘Duurzaamheid is het leidende principe. Het is de missie van Alliander om die transitie te faciliteren. Maar de technologieën voor het regelen van energiesystemen veranderen in snel tempo. Zo snel dat hbo’s en universiteiten zelfs de aansluiting met het bedrijfsleven dreigen te verliezen. Daarom is samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen onvermijdelijk. Doen ze dat niet, dan zijn ze allebei reddeloos verloren. Beroepsopleidingen verliezen hun bestaansrecht en bedrijven krijgen geen goed geschoolde mensen meer binnen.’

Energiestad Arnhem
Dat Alliander samenwerkt met de HAN, is niet toevallig. ‘Arnhem is van oudsher een energiestad met energiegerelateerde bedrijven als keuringsinstituut KEMA, netbeheerder Tennet en Nuon’, vertelt Berends. ‘Voor deze bedrijven zijn studenten werktuigbouwkunde en elektrotechniek van de HAN heel interessant, net als voor ons. Samen met hbo’s en ROC’s zoeken wij met andere energiegerelateerde bedrijven naar manieren om technici op te leiden met verstand van duurzame energie.’

De samenwerking met de HAN zorgt voor een natuurlijke vorm van kennisuitwisseling tussen bedrijf en hogeschool

Van de HAN verwacht Alliander geen innovatie in het theoretische deel van het onderwijs, wel de ruimte en flexibiliteit om actuele vraagstukken in de energiesector aan de orde te stellen. Berends: ‘Wat ik zo mooi vind aan onze samenwerking met de HAN, is dat er een natuurlijke vorm van kennisuitwisseling bestaat. Werkende studenten halen kennis op bij de hogeschool die ze in de praktijk toepassen. Tegelijkertijd leggen de studenten actuele en toekomstgerichte energievraagstukken voor aan de HAN, waardoor een thema als duurzaamheid onderdeel wordt van het curriculum.’
 

Alliander en de HAN: van innovatiearrangement naar SEECE
Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) is het expertisecentrum voor duurzame elektrische energie. Alliander en de HAN behoren tot de initiatiefnemers van dit samenwerkingsverband tussen bedrijven uit de energiesector en het hoger en middelbaar beroepsonderwijs. SEECE bouwt voort op het innovatiearrangement ‘Duurzame energie in de beroepskolom’. Voor dit arrangement verzorgden medewerkers van Alliander colleges over duurzame energie aan docenten van onder andere de HAN.